Per a totes les etapes

Entendre el bullying: concepte, intervencions i marc jurídic

Ref. 231828 - Curs complet

Aquesta formació té per objecte donar els elements per comprendre el fenomen del bullying, les seves causes i conseqüències, i diferenciar-ho d'altres conductes hostils que es poden donar entre infants i adolescents. Es presentaran breument algunes de les principals estratègies i models d'intervenció que s'han implementat a nivell internacional i català per fer front a aquest fenomen, i es podrà conèixer el marc legal que s'aplica al bullying, tant pel que fa a la responsabilitat dels propis adolescents i els seus pares i mares, com la dels centres educatius en què aquestes conductes tenen lloc.

Observacions:
Aquest taller forma part del Projecte Europeu 'Build Future - Stop Bullying'

Durada: 4 hores en 1 sessions.
Calendari: dissabte, 2 de juny de 2018
Horari: de 9.30 a 13.30 hores