Formació

53a Escola d'Estiu

Acompañar los procesos de los niños y las niñas en el primer y segundo ciclo de educación infantil (0/3 y 3/6): el papel del adulto

Ref. 181107

El cambio de los paradigmas educativos plantea un cambio radical del papel del adulto, que ahora se suele definir como «acompañante» de los procesos de los niños y las niñas. Pero ¿qué quiere decir acompañar? Y ¿cómo se acompaña? La propuesta formativa, entonces, se propone como una ocasión para profundizar acerca de esta manera de entender el papel del adulto.


Gino Ferri, formador y asesor educativo

Prof.: Gino Ferri
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Acompanyar els infants en l’aprenentatge de les ciències

Ref. 184143

La proposta sorgeix de la necessitat d’ajustar i modificar metodologies i organitzacions per tal de fer possible que els més petits tinguin l’oportunitat de ser protagonistes en la construcció de l’aprenentatge de les ciències. Es tracta de canviar la idea respecte a la dificultat de fer ciències, aprofitar les situacions de la vida quotidiana i organitzar el temps, l’espai i els materials de manera que es promogui i es valori el joc exploratori, la manipulació, l’experimentació i la comunicació per tal d’afavorir la construcció del coneixement científic.


M. Teresa Feu Vidal, mestra d’educació infantil i psicopedagoga. Col·labora amb l’Escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta i amb la Facultat d’Educació de la UVic.

Prof.: M. Teresa Feu
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Com repensem l’espai dels infants avui?

Ref. 181146 - Curs complet

Què implica la seva transformació en l'organització del dia a dia a l'escola? En un moment en què aquestes i altres qüestions es troben a l'ordre del dia, us oferim un espai de reflexió per analitzar de manera crítica els espais educatius, tot comparant diferents exemples de construcció i dissenys d’arreu d’Europa. Una oportunitat per pensar noves aproximacions pedagògiques i noves maneres d’organitzar l’espai dels infants.

La proposta convida a les persones participants a treballar partint de la seva pròpia escola i experiència, oferint idees per iniciar processos de transformació en els seus contextos, que portin a la creació d'entorns d'aprenentatge més estimulants.


Claus Jensen, pedagog a Aarhus, Dinamarca. Té una àmplia experiència en la recerca i reflexió sobre els espais educatius i en les diferents pràctiques d’escola d’arreu d’Europa.

Observacions:
La formació serà en anglès amb traducció consecutiva al català.

Prof.: Claus Jensen
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

El latido diario de un aula infantil. Elogio de la cotidianidad

Ref. 181114 - Curs complet

En la escuela infantil se han consolidado tradiciones que son su hilo conductor y transitan por una senda de «alta velocidad» en la que todo está programado y puerilmente infantilizado. Métodos matemáticos, proyectos, tecnologías, emociones de colores, inteligencias enlatadas, felicidad concentrada, diversidad etiquetada compiten con el resurgimiento de escuelas con apellido. Aquí reflexionaremos sobre el término medio: una escuela que vive en la realidad pero intenta transformarla, que maneja múltiples fuentes pero mantiene la serenidad y cuya prioridad son los niños y niñas y no los documentos, eventos o modas.


Ángeles Abelleira Bardanca, maestra de Educación Infantil, coautora del blog InnovArte Educación Infantil, autora de publicaciones sobre la infancia. Premio Marta Mata de Pedagogía 2016.

Isabel Abelleira Bardanca, maestra de Educación Infantil, directora de un CEIP, coautora del blog InnovArte Educación Infantil. Premio Marta Mata de Pedagogía 2016.

Prof.: Ángeles Abelleira, Isabel Abelleira
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Els ambients d’aprenentatge: l’organització del temps, dels espais i els materials

Ref. 184138 - Curs complet

Volem reflexionar sobre el concepte d’infant i el procés d’aprenentatge. Compartirem experiències sobre diferents organitzacions metodològiques tot endinsant-nos en els ambients d’aprenentatge. Treballarem a partir de l’anàlisi de les experiències i dels espais educatius de les persones assistents, que ens permetran reflexionar al voltant de l’organització del temps, de l’espai i dels materials que es pot oferir per tal de crear espais educatius rics i respectuosos amb els processos dels infants.


Aroa Pareja Solís, mestra d’educació infantil a l’Escola dels Encants de Barcelona i llicenciada en Psicopedagogia. Màster en llibres i literatura infantil i juvenil.

Aida Caballero Lorenzo, mestra d’educació primària a l’Escola dels Encants. Té experiència en el treball per ambients.

Observacions:
Cal portar fotos impreses dels espais educatius interiors i exteriors dels centres on treballeu. El segon dia farem la sessió a l’Escola dels Encants.

Prof.: Aida Caballero, Aroa Pareja
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

L'escola: espais per habitar i temps per viure

Ref. 182157

Quin paper tenen els espais i el temps en la construcció de coneixement dels infants i en la intervenció educativa dels adults?
La formació proposa una reflexió aprofundida sobre els criteris fonamentals per organitzar uns espais i preveure uns temps que permetin als infants establir connexions entre els diferents aprenentatges i ofereixin als adults la possibilitat d’acompanyar les seves accions per tal que tinguin continuïtat i puguin generar projectes. Una organització dels espais i els temps que apodera infants i adults.


Maite Pujol Mongay, mestra d’educació infantil a l’escola pública Les Pinediques de Taradell. Professora associada a la UVic. Des dels anys vuitanta ha col·laborat amb escoles del nord d’Itàlia, aprofundint en el treball per projectes al parvulari i els llenguatges artístics.

Observacions:
Es combinarà l’exposició d’experiències amb moments de recollida d’interrogants dels participants per tal d’adequar-nos a les diferents expectatives.

Prof.: Maite Pujol
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

La función comunicativa de la documentación: narrar y argumentar significados

Ref. 182118 - Curs complet

La formación se propone como una ocasión para profundizar sobre las posibilidades de la documentación para comunicar los significados de las experiencias que se viven en la escuela.


Gino Ferri, formador y asesor educativo

Prof.: Gino Ferri
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Educació emocional: un recurs davant les dificultats de regulació de la conducta

Ref. 182226

Un dels reptes que ens trobem els mestres en el nostre dia a dia són les dificultats de regulació de conducta que per motius molt diferents es poden manifestar a l'escola. Abordarem com l'educació emocional pot ser un recurs preventiu i de gestió d'aquestes dificultats tot reflexionant sobre el paper de les emocions i del vincle educatiu, el rol de l'adult i la gestió de les pròpies emocions davant de conflictes o dificultats i què entenem per educació emocional a l'escola.


Òscar Puigardeu Aramendia, psicòleg, màster en Atenció a la diversitat, en Psicodiagnòstic i Psicoteràpia. Ha treballat com a orientador de centre i en diversos EAP, i actualment treballa al CRETDIC de Barcelona. Col·labora com a formador amb l'ICE de la UB.

Prof.: Oscar Puigardeu
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

El treball competencial a l'escola

Ref. 182217

Què vol dir treballar competencialment, a l’escola? Com planifiquem i organitzem les nostres propostes i intervencions per tal de construir espais de pensament i construcció compartits, espais d’aprenentatge competencial? Ens proposem d’elaborar diferents propostes que puguin ser pensades des de la pràctica diària.


M. Cristina Pujol Matas, mestra, psicopedagoga, ha estat assessora tècnica docent del Departament d'Ensenyament, professora associada de la Universitat Internacional de Catalunya, inspectora d'Educació i formadora de Rosa Sensat.

Més informació, Més informació

Prof.: M. Cristina Pujol
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

English corners

Ref. 184263

This training course will allow the trainees to experience what learning through English corners means. It will also allow them to discover different activities that can enhance, amongst many other things, the communicative capacity of the learners by immersing them in a context with a real communicative purpose.
The trainees will collaborate to the didactic program of learning and assessment activities taking into account the curriculum.


Marta Zorrilla Ferrer, mestra de primària, anglès i audició i llenguatge. Col·labora en diverses formacions per a mestres.

Observacions:
La formació es farà en anglès i va adreçada a especialistes d'anglès a primària. Cal portar iPad o portàtil.

Prof.: Marta Zorrilla
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Les matemàtiques manipulatives a l’escola

Ref. 184242 - Curs complet

Les matemàtiques que se’ns han presentat a molts de nosaltres, feixugues, avorrides i poc motivadores, ja no cal que ho siguin més. En molts contextos de la nostra vida quotidiana ens apareixen reptes que podem resoldre matemàticament, però a vegades ens manquen les eines i recursos per solucionar-los perquè estan molt allunyats dels continguts curriculars que hem après tradicionalment. Una proposta per abordar les matemàtiques des de la manipulació, a través del joc, de la investigació i la descoberta amb materials senzills, propers i motivadors.


Maite Ribes Piñol i Jordi Ortega González, mestres de primària de l’Escola Can Manent, Cardedeu.

Observacions:
Fóra bo compartir prèviament les expectatives individuals deixant les propostes a l’espai previst al web per tal de fer la formació el màxim d’efectiva.

Prof.: Maria Teresa Ribes, JORDI ORTEGA
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

L’art com a eina d’aprenentatge

Ref. 181201 - Curs complet

Experimentarem com els llenguatges de l’art poden esdevenir generadors de contextos d’aprenentatge transversals. Competències artístiques, comunicatives, emocionals, científiques... desdibuixaran els seus límits per connectar entre si.


Dimas Fàbregas Gomis, mestre especialista de visual i plàstica, formador de mestres per l’ICE de la UAB i el CESIRE, assessor en el programa de les Aliances Magnet de la Fundació Bofill.

Prof.: Dimas Fàbregas
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Eines per al treball educatiu amb adolescents

Ref. 182331

L'adolescència és una etapa vital amb característiques pròpies. El treball a l'aula sovint ens presenta dificultats i ens planteja conflictivitat. Conèixer les característiques dels adolescents per poder desenvolupar eines efectives de treball és una via per relativitzar situacions i abordar el dia a dia. En aquest espai de reflexió plantejarem estratègies metodològiques per treballar amb els adolescents aprofitant les seves capacitats i potencialitats. Es presentaran eines (didàctiques i personals) i compartirem bones pràctiques.


Fermín Rodríguez Venegas, psicopedagog, màster en Educació per a la Ciutadania i en valors i doctor en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona, formador i col·laborador a l'Escola Lliure El Sol i professor tutor a la UNED Barcelona.

Prof.: Fermín Rodríguez
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

L'aula, un espai compartit per treballar competències

Ref. 182329 - Curs complet

Aquest curs es proposa com un espai de reflexió i construcció compartida. Es tractarà de com fer-ho perquè l'aula es converteixi en un espai on les situacions d'aprenentatge estiguin orientades a l'adquisició de les competències. Ens proposem elaborar diferents propostes que puguin ser aplicades a la pràctica diària: quin tipus d'activitats i quines en concret, com es posen a la pràctica i quines decisions cal prendre, com ens organitzem i anticipem les actuacions.


Roser Canals Cabau, professora associada a la UAB i inspectora d'Educació. Col·labora al grup de treball «GRICCSO (Grup de Recerca i Investigació en el Currículum de Ciències Socials)» de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Prof.: Roser Canals
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Escola inclusiva. Actualitzacions i eines TIC

Ref. 181409

Què entenem per sistemes educatius inclusius? Què ens diu el nou decret d'atenció a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu? Estem ara davant d'un canvi de model en relació amb l'educació especial?
Parlarem d'alumnes amb NESE, de la necessitat o no de PI, identificarem pràctiques reeixides i metodologies que minimitzen les barreres d'aprenentatge per a la inclusió de tot l'alumnat i donarem estratègies al professorat per poder-les dur a terme. Comptarem amb persones convidades (un tècnic TIC en mitjans d'accés al currículum i una professional de SIEI) en algunes sessions, per aprofundir en alguns aspectes concrets.


Francesc Mena Berbegall, mestre, psicopedagog d’EAP i professor de psicologia de la Universitat de Barcelona. Membre del Grup de Treball per la Inclusió de l'ICE de la Universitat de Barcelona.

Observacions:
Amb la col·laboració de Mireia Hugàs (SIEI Príncep Girona) i Ambrosio Gassol (especialista en TIC i EE).

Més informació

Coordina: Francesc Mena
Prof.: Ambrosio Gassol, Mireia Hugas
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

L'art urbà com a recurs educatiu

Ref. 184449

Perquè els carrers són nostres, explorarem l'origen i la història de l'art urbà, en coneixerem les tècniques principals i alguns dels artistes més prolífics, aprendrem a observar-lo i a interpretar-lo, amb la intenció de ser capaços de comprendre i transmetre el que veiem als infants, i també buscarem diferents maneres d'acostar-lo als infants focalitzant-nos en el procés.


Àngela Bosch i Gutiérrez, educadora, blogaire i apassionada de l'art urbà.

Prof.: Àngela Bosch
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Laboratori de dibuix

Ref. 181453 - Curs complet

Taller d’art per gaudir del dibuix com a eina d’experimentació i recerca, desenvolupant tant les capacitats expressives amb el traç directe i espontani com les conceptuals del traç conscient. Durant les sessions es treballaran seqüències intenses d’exercicis, on cada dibuix inspira el següent.
Vuit laboratoris clarament diferenciats per temes (natura, abstracció) i tècniques: carbó, pastel, guaix, monotip... Cada un es recolza en diferents artistes i tendències de l’art contemporani. Es dibuixarà sobre papers reciclats, que es muntaran en una llibreta enquadernada amb el mètode japonès.


Margarita Mascaró Pérez, artista i formadora d'art per a adults. Ha treballat de professora de secundària a centres públics.

Observacions:
Es recomana portar roba que es pugui embrutar i, en cas de tenir-ne, també el seu propi material artístic, com pinzells i aquarel·les.

Més informació

Prof.: Margarita Mascaró
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Més enllà de la coeducació, els feminismes als centres educatius!

Ref. 184440

La proposta vol aconseguir una reflexió necessària dins dels centres educatius, de qualsevol tipus, des de la més petita infància fins a la secundària i les universitats.
Cal començar a introduir els feminismes, sense pors i sense angoixes, des de la cura, entenent que sovint els equips de mestres tenen una sobrecàrrega de demandes, però molts centres ja estan en el camí; només cal ser conscient de les pràctiques que fem i de les moltes estratègies que podem crear plegades.
Per tant, també vol ser un espai creatiu on conèixer eines i crear-ne conjuntament amb les persones participants.


Jana Alentorn Lahoz, educadora social, membre de Bullanga Feminista. Està cursant el Postgrau de Violències Masclistes. Mare i vinculada a l’àmbit del lleure educatiu, està especialitzada en formació en perspectiva de gènere. És membre de la Junta Rectora de Rosa Sensat.

Observacions:
Us convido que per un cop us llanceu a la piscina, us animeu a sortir de la zona de confort i assumiu un repte nou: feminismes i centres educatius!

Prof.: Jana Alentorn, Marta Cortina
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Percussió corporal

Ref. 181402

Aquesta proposta està destinada a aquelles persones que estiguin interessades en el món de la percussió, la música i el ritme. Treballarem la coordinació de les diferents parts del cos a partir d’exercicis rítmics tant grupals com individuals, i de coreografies acompanyades amb música i percussió.


Núria Cela Hortal, ballarina de claqué, percussió corporal i pallassa. Ha format part de la Companyia de claqué Camut Band. Paral·lelament, l’any 2010 crea el seu propi projecte musical, Nuri Total, on barreja música, cant, clown, claqué i percussió.

Observacions:
Cal portar calçat còmode, preferiblement vambes, i roba adequada per moure’s.

Prof.: Núria Cela
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Seguim de viatge! Compartim l'horitzó, transformem l'educació

Ref. 184465

Les entitats que formen part del programa Xarxes per al Canvi (Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, ICE UAB i Associació de Mestres Rosa Sensat) han dissenyat una formació que té el focus en l’acompanyament de processos de reflexió i canvi col·lectius. «Seguim de viatge! Compartim l'horitzó, transformem l'educació» ens proposa una reflexió sobre la renovació educativa des de la mirada de l’aula, des de la mirada del centre i des de la mirada del sistema. Per això, s’adreça a equips de mestres i professors amb la finalitat d’oferir eines per facilitar la millora de la seva pròpia pràctica educativa i, alhora, desenvolupar estratègies de transferència al conjunt del centre.

Aquesta formació és coherent en contingut i forma amb la resta de propostes formatives de l’Escola d’Estiu d’enguany, amb l’edició de l’Escola d’Estiu 2017 i amb el programa Xarxes per al Canvi, però no n’és una continuïtat directa i la participació en la formació no requereix haver assistit a aquests altres espais formatius.


Xarxes per al Canvi. Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, ICE UAB i Associació de Mestres Rosa Sensat

Més informació

Prof.: BETLEM CUESTA, Olga Armengol, Mª Isabel Rodríguez, Lídia Peyret, Josep Lluis Serrano, Carola Barrenechea, Marc Rodríguez, Rubén Bárcena, Glòria Luceño, Carina Torres
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Seguim de viatge! Compartim l'horitzó, transformem l'educació

Ref. 182460

Les entitats que formen part del programa Xarxes per al Canvi (Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, ICE UAB i Associació de Mestres Rosa Sensat) han dissenyat una formació que té el focus en l’acompanyament de processos de reflexió i canvi col·lectius. «Seguim de viatge! Compartim l'horitzó, transformem l'educació» ens proposa una reflexió sobre la renovació educativa des de la mirada de l’aula, des de la mirada del centre i des de la mirada del sistema. Per això s’adreça a equips de mestres i professors amb la finalitat d’oferir eines per facilitar la millora de la seva pròpia pràctica educativa i, alhora, desenvolupar estratègies de transferència al conjunt del centre.

Aquesta formació és coherent en contingut i forma amb la resta de propostes formatives de l’Escola d’Estiu d’enguany, amb l’edició de l’Escola d’Estiu 2017 i amb el programa Xarxes per al Canvi, però no n’és una continuïtat directa i la participació en la formació no requereix haver assistit a aquests altres espais formatius.


Xarxes per al Canvi. Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, ICE UAB i Associació de Mestres Rosa Sensat.

Més informació

Prof.: Lídia Peyret, Imma Adell, PEP ESPÍGOL, Carina Torres, Vanessa Roma
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Seguim de viatge! Compartim l'horitzó, transformem l'educació

Ref. 181455 - Curs complet

Les entitats que formen part del programa Xarxes per al Canvi (Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, ICE UAB i Associació de Mestres Rosa Sensat) han dissenyat una formació que té el focus en l’acompanyament de processos de reflexió i canvi col·lectius. «Seguim de viatge! Compartim l'horitzó, transformem l'educació» ens proposa una reflexió sobre la renovació educativa des de la mirada de l’aula, des de la mirada del centre i des de la mirada del sistema. Per això, s’adreça a equips de mestres i professors amb la finalitat d’oferir eines per facilitar la millora de la seva pròpia pràctica educativa i, alhora, desenvolupar estratègies de transferència al conjunt del centre.

Aquesta formació és coherent en contingut i forma amb la resta de propostes formatives de l’Escola d’Estiu d’enguany, amb l’edició de l’Escola d’Estiu 2017 i amb el programa Xarxes per al Canvi, però no hi té una continuïtat directa, i la participació en la formació no requereix haver assistit a aquests altres espais formatius.


Xarxes per al Canvi. Consorci d’Educació de Barcelona, Escola Nova 21, ICE UAB i Associació de Mestres Rosa Sensat

Més informació

Prof.: Francesc Martín, Cristina Bertran, Amada Motrel, Gemma Llort, Carme Hoyas, Patricia-Teresa Córcoles, Josep Lluis Serrano, Verònica Pallach, Marta Masoliver, Carola Barrenechea, Pep Prat, Rubén Bárcena, Gemma Roset
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Ventilem els armaris escolars. Com treballar des de l’escola per a la prevenció, detecció i intervenció davant del bullying lgtbifòbic i la inclusió de la diversitat afectiva, sexual i de gènere

Ref. 184462

L'assetjament escolar és un problema d'especial gravetat, perquè la meitat de les persones LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals) en són víctimes. La invisibilització d’aquestes situacions fa que passin inadvertides, i si es perceben a vegades no sabem com actuar.
En aquesta formació, treballarem per incorporar una perspectiva inclusiva amb la diversitat afectivosexual i les identitats de gènere, i aprendrem a prevenir, detectar i intervenir en casos d'assetjament lgtbifòbic. Tindrem la col·laboració de l'Associació de Famílies de Menors Transsexuals Chrysallis, que ens ajudarà a comprendre el fet trans.


Maria Mena Yuste, psicòloga de l'Associació Conexus. Atenció, formació i investigació psicosocials, especialitzada en violències masclistes, familiars i lgtbifòbies.

Marta Ordóñez Castellnou i Ana Valenzuela Sanz, membres de l'Associació de famílies de menors transsexuals Chrysallis.

Coordina: Maria Mena
Prof.: Jordi Vitó
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

A l’escola bressol, parlem del currículum?

Ref. 184837

L’escola bressol, com a etapa educativa reglada, disposa d’un marc teòric que cal conèixer amb profunditat.
Un apropament al currículum d’Educació Infantil de primer cicle ens pot ajudar a identificar els eixos que emmarquen el document per construir un projecte educatiu de qualitat i plenament respectuós amb les necessitats reals dels infants. Quins són aquests eixos? Com podem donar-los visibilitat? Volem oferir un espai i un temps per conèixer els detalls del currículum i donar cabuda a cada realitat i context particular.


Eva Sargatal Danés, mestra d’educació infantil amb un postgrau d’aprofundiment en primera infància. Vinculada a Rosa Sensat oferint activitats de formació, és membre del consell de redacció de la revista Infància. Promotora de diversos moviments educatius a la Garrotxa.

Prof.: Eva Sargatal
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Acompanyar les famílies a l’Espai Familiar

Ref. 184839

L’Espai Familiar és un lloc privilegiat per acompanyar les famílies en un moment fràgil i delicat com és l’arribada d’un fill. És un espai de respecte, d’afecte i de reconeixement. S’estan creant vincles que proporcionaran a l’infant un sentiment de seguretat i de pertinença. L’infant necessita una família que se senti serenament feliç i que li pugui transmetre, amor, seguretat i tolerància. Nosaltres acompanyem, que és sentir amb l’altre, per respondre a les seves necessitats. Les famílies i els infants evolucionen perquè han sigut compresos i llavors agafen força.


David Aparicio Miró, acompanyant a l’Espai Familiar del Raval de Barcelona (Espai 0-3 Cadí-Raval).

Observacions:
Cal portar roba còmoda.

Prof.: David Aparicio
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Cooperació o obediència?

Ref. 183834 - Curs complet

Una proposta per repensar les relacions que establim amb els infants, el concepte de vincle, llibertat, convivència, respecte, empatia, límits i autonomia.
Cerquem eines per deixar fer tot proporcionant un marc de seguretat, per acompanyar els nens i nenes en el procés d’adquisició d’eines d’interacció social. Facilitem espais i temps perquè esdevinguin diàlegs reals, per oferir models respectuosos en les relacions i la resolució de conflictes.


Alidé Tremoleda Panyella, educadora i coordinadora de l’Espai Malaika joc i formació, assessora i formadora. Està fent la formació de pedagoga Pikler a l’Institut Pikler-Lóczy de Budapest.

Prof.: Alidé Tremoleda
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 16 a 19 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (12 hores presencials i 3 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

El material natural a les mans dels infants

Ref. 183871

Un recorregut per la vida de l'escola dels més petits. L'observació ens acompanya a sortir d’un món ple de plàstic, amb les estances tancades, amb mil propostes de joguines estructurades. La reflexió sobre un món poc creatiu, repetitiu i estressant ens fa repensar noves propostes.


Marta Secall Roca, mestra d’escola bressol, membre del Consell de Formació i col·laboradora del grup de treball «Com està el pati» de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Montserrat Pàmies Carbonell, mestra d'escola bressol.

Prof.: Marta Secall, Montserrat Pàmies
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 16 a 19 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (12 hores presencials i 3 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

El sentido del movimiento en la pequeña infancia

Ref. 184841

Descubriremos las concepciones de la doctora Emmi Pikler sobre el desarrollo motor autónomo del niño pequeño. El interés del niño por el libre movimiento y la actividad autónoma nos lleva a considerarlo una persona desde su más temprana edad, capaz de una verdadera iniciativa y de tomar parte activa en su propio desarrollo. Esta nueva mirada hace evolucionar al adulto en su forma de actuar y dirigirse al niño, y en la forma de acompañarlo.


Nicole Navarro Tubilla, psicóloga especialista en el desarrollo del niño y las interacciones entre el bebé y su familia. Formadora del equipo pedagógico de la Asociación Pikler-Lóczy de Francia.

Observacions:
Se pide que cada participante traiga las notas escritas fruto del trabajo de observación de un bebé o niño pequeño (3 min.) jugando tranquilamente.

Prof.: Nicole Navarro
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Habitant l'exterior. Processos de transformació al pati de l'escola bressol

Ref. 182825

Espai de reflexió comú sobre els processos de transformació dels espais exteriors a les escoles bressol. Tot compartint experiències, reflexionarem amb una mirada crítica sobre quins aspectes cal tenir en compte a l'hora de transformar aquests espais. Treballarem per consolidar un procés de transformació obert que, sota un marc teòric comú, ens permeti intervenir tenint en compte les singularitats que ens trobem a cada una de les nostres escoles.


Xavier Rodríguez Soriano, arquitecte urbanista (ETSAV, 2006). Col·labora com a formador i membre del grup de treball «Com està el pati?» de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Prof.: Xavier Rodríguez
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

L’art de posar límits

Ref. 181805 - Curs complet

Com podem ajudar els infants de 0 a 3 anys a desenvolupar eines socials, gestionar conflictes i integrar normes i límits?


Sonia Kliass, psicòloga especialista en desenvolupament infantil. Les seves referències principals són les aportacions d’Emmi Pikler i la pedagogia Waldorf.

Prof.: Sònia Kliass
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Amb quins llibres…? Per a qui…? Per a què…? O com fer el cim de piràmides, plans i projectes lectors

Ref. 181503

Tota l’escola llegeix… amb quins llibres? Amb quins llibres organitzem un club de lectura? Quins llibres són els millors per llegir amb els infants i joves? Quins són els més adequats per llegir en veu alta? I per posar a les motxilles?
I els mestres, què llegim als infants? Com triem els llibres? Els de coneixements, els de ficció…
Confegim el fons de la biblioteca partint de la diversitat, donant resposta a les moltes necessitats lectores. Criteris i activitats seran objecte de debat, amb la intenció d’incidir en l’hàbit lector dels infants i abordar piràmides, plans i projectes de lectura.


Amàlia Ramoneda Rimbau, mestra i bibliotecària

Observacions:
El curs es farà a la biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Coordina: Amàlia Ramoneda
Prof.: Andreu Galan, Emma Bosch
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Aprendre globalment. Autonomia i experimentació

Ref. 181568 - Curs complet

El projecte de l’escola El Roure Gros, de Santa Eulàlia de Riuprimer, ens parla d’un infant que és al centre del procés d’aprenentatge, i en què el punt de partida són els interessos propis i/o col·lectius: els eixos vertebradors són les ciències i les matemàtiques. És a partir de la pràctica, l’experimentació i el treball autònom que s’avança en el desenvolupament global de les capacitats.


Equip de mestres de l’Escola el Roure Gros.

Prof.: Andreu Cardo, Marta Vallbona, Marta Calvo, Daniel Mallol, Carme Gallardo, Balbina Tantiñà
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Art, creativitat i conflicte

Ref. 182528 - Curs complet

En aquesta proposta trobareu preguntes i respostes sobre com, per què i de quina manera podem utilitzar l'art i la creativitat per conèixer el món complex i desigual on vivim i aprendre a navegar-hi de forma crítica i creativa. L'expressió artística i el desenvolupament de la creativitat ens poden ajudar a donar respostes múltiples a problemes concrets. A través d'una metodologia participativa, vivencial i artística, al llarg de les sessions es donaran recursos pràctics per treballar amb els infants i joves.


Marta Mercadé Figueras, educadora social i artística. Coordinadora pedagògica de l'associació Creart, que utilitza l'art com a eina per aprendre a afrontar conflictes i generar aprenentatges.

Chené Gómez Prieto, educador artístic i director de Creart.

Prof.: Chené Gómez, Marta Mercade, Carolina Pujadas
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

El treball per projectes

Ref. 182520 - Curs complet

Es tracta de construir conjuntament un discurs propi, basat en evidències i en la reflexió compartida, sobre els projectes de treball. Farem una investigació conjunta sobre què entenem per ensenyar i aprendre, què cal aprendre en l’actualitat i com ens poden ajudar els projectes de treball.


Carme Pablo Puig (coordinació), col·laboradora de grups de treball sobre projectes de Rosa Sensat i de l’ICE de l’Autonoma. Assessora pedagògica del programa «Investiga amb RecerCaixa» i formadora Magnet.

Més informació

Coordina: Carme Pablo
Prof.: Núria Pericàs
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Els primers aprenentatges de la llengua escrita. Una mirada al parvulari i al cicle inicial

Ref. 181506 - Curs complet

El curs vol fomentar la reflexió sobre l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura per tal de millorar les pràctiques que es duen a terme amb els nens i nenes. Es treballarà en la perspectiva d’establir criteris rigorosos i útils per dissenyar contextos d’aprenentatge rics i motivadors per als infants que comencen a llegir i a escriure.


Montserrat Fons Esteve (coordinació), mestra i doctora en Pedagogia. Professora de la UB, membre del grup de recerca PLURAL i del grup de formadors de l’ICE UAB «Llegir i escriure»

Observacions:
Aquest curs està dissenyat per l’equip de formadors de l’ICE de la UAB «Llegir i escriure», que és qui el durà a terme.

Coordina: Montserrat Fons
Prof.: Ester Casas, Maria Rosa Gil, Mireia Morales, Mireia Pérez, Maria Gracia
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Habitar l'escola. Espais, temps i intervenció dels mestres a El Martinet

Ref. 182532 - Curs complet

Amb aquesta formació volem donar a conèixer les reflexions que ens han acompanyat al llarg de catorze anys, a l'Escola El Martinet de Ripollet, sobre com aprenen els infants, l'organització dels espais i els temps i com entenem la intervenció dels mestres que acompanyem els infants a l'escola.


Txell Fontanet Moya (coordinació). L’equip de formadores està format per mestres de les tres comunitats de l'Escola El Martinet. Formen part de l'Associació d'Amics d'El Martinet i s’ocupen de les diverses formacions que es fan a l'escola, jornades pedagògiques i seminaris d'aprofundiment.

Prof.: Meritxell Fontanet, MERITXELL BONAS, silvia garcia, Mª Nieves Mira, Maria Eulàlia Bruguera, Isabel Trias, NOEMÍ TRULLOLS
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

L’aprenentatge cooperatiu com a eina d’inclusió a l’escola Camí del Mig de Mataró

Ref. 182558

L’estructura de la proposta s’organitzarà a partir dels tres àmbits d’aplicació del programa CA/AC i es desenvoluparà mitjançant una metodologia totalment pràctica. Diàriament anirem explicant com es concreta aquest programa a l’escola Camí del Mig. En les diferents sessions es mostraran dinàmiques i estructures cooperatives que possibilitaran conèixer l’essència de l’aprenentatge cooperatiu, oferint eines d’intervenció i aplicació a les aules.


Èrica Arias Úbeda, Estel Graupera i Núria Salvador, mestres d'educació primària de l'escola Camí del Mig (Mataró).

Prof.: Estel Graupera, Èrica Arias, Núria Salvador
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Psicomotricitat, expressió corporal i dansa. Recursos metodològics i propostes de treball a l'escola

Ref. 184535

La psicomotricitat a l'escola com a font d'aprenentatge significatiu i globalitzat. La dansa i l'expressió corporal vinculades a la capacitat de jugar amb el propi cos en relació amb l'entorn físic i social i a la capacitat de representació.
Aquesta proposta ofereix un espai per a la pràctica, la reflexió i la concreció didàctica, amb propostes i estratègies metodològiques. Treballarem amb suport audiovisual i documentació escrita.


Àngels Hugas Batlle, mestra, psicomotricista, màster en Comunicació i Llenguatges en la Pràctica Educativa Professional, premi de Pedagogia Rosa Sensat 1994, codirectora artística de les companyies de dansa Búbulus Menuts i Dansa Xalesta.

Observacions:
Cal portar roba còmoda i mitjons.

Prof.: Àngels Hugas
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Quin gust té, la poesia?

Ref. 182559

Per fer que la poesia agradi a nois i noies, cal que l'adult hi hagi conviscut prou temps fins a convertir-la en una companya imprescindible. Una proposta per fer conèixer la poesia, degustar-la, crear-hi i expressar-s’hi.


Roser Ros Vilanova, doctora en Pedagogia, escriptora, narradora, presidenta de Tantàgora, professora de la URL.

Prof.: Roser Ros
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Recorreguts de vida i aprenentatge: els ambients a l’escola Els Pinetons

Ref. 182519 - Curs complet

Són nombroses les escoles que han iniciat una revisió de la seva pràctica diària. En aquest sentit, l’organització dels ambients ha suposat una motivació que porti a qüestionar o revisar aspectes pedagògics, metodològics i organitzatius. Des de l’escola Els Pinetons (Ripollet) volem aprofitar aquesta trobada per compartir la nostra experiència amb una mirada crítica que serveixi per reflexionar també sobre el concepte d’infància que mou la nostra pràctica o sobre quin és el paper de l’adult en aquest entramat d’espais, moments i materials.


Gemma Núñez Ponsa, mestra d’educació infantil i primària i psicopedagoga.

Prof.: Gemma Núñez, Dolors Gil, Anabel Serrano
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Viure l’art al museu i a l’escola

Ref. 181508

Des de la Fundació Joan Miró de Barcelona, i des del nou model de visites escolars que ha elaborat el servei educatiu del museu, explorarem noves maneres d’acostar els nens i les nenes al fet artístic a partir de la pròpia experiència, tot posant l’accent en la creativitat i l’experimentació com a eines per arribar al coneixement.


Marta Ardite Ovejero, historiadora de l’art, investigadora i directora de la galeria d’art Ilustrarium, especialitzada en il·lustració contemporània de llibres infantils. Desenvolupa tasques de comissariat i programes innovadors d’educació artística.

Prof.: Marta Ardite
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Com enfocar temes controvertits a l'escola i a l'institut

Ref. 181654

Molts fets de l’actualitat política i social desperten preguntes entre infants i joves, i sovint el professorat necessita eines per poder abordar algunes qüestions, especialment les més controvertides. A Europa hi ha nombroses iniciatives i metodologies per abordar temes controvertits, encara poc conegudes en el nostre context. Parlar de temes socials i polítics fomenta l’esperit crític, l’argumentació i el pensament complex respecte a temes d’educació per la ciutadania, i alhora és una manera de reforçar l’empatia i la cohesió social.


Marina Caireta Sampere i Cécile Barbeito Thonon, investigadores i formadores en educació per la pau i el conflicte. Autores de diversos materials educatius i pedagògics d'educació per la pau (http://escolapau.uab.cat/index.php).

Prof.: Neus Bartrolí, Marina Caireta, Júlia Ramos
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

eduCAC: nous recursos per moure'ns en un entorn digital canviant

Ref. 182627

Taller teoricopràctic desenvolupat a partir dels materials del programa eduCAC. El periodista Salvador Alsius, acompanyat de l'equip d'eduCAC, oferirà eines pràctiques per introduir l'educació en comunicació als centres educatius. Les sessions se centraran en desenvolupar activitats directament aplicables a l'aula per treballar amb l'alumnat la seva identitat digital i la seva vida a la xarxa.


Consell de l’Audiovisual de Catalunya (coordinació). Consell que regula de la comunicació audiovisual de Catalunya.

Observacions:
Cal portar telèfon mòbil i/o tauleta tàctil.

Més informació

Prof.: Silvia de Riba, Berta Amador
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Experiències en educació matemàtica

Ref. 184650

Seria discutible si les matemàtiques són o no són una ciència experimental, però el que és segur és que l'educació matemàtica hauria de tenir un fort component d'experimentació per fer possible la descoberta, consolidació i aplicació d'idees matemàtiques. Al llarg de la formació ens agradaria compartir un munt d'activitats d'experimentació, molt pràctiques, obertes en els continguts que tractin i amb la característica comuna de poder ser interessants per a nosaltres i per als nostres alumnes.


Anton Aubanell, Raül Fernández, Jordi Font, Joan Jareño, Sílvia Margelí, Manel Martínez, Francesc Massich, Laia Miró, Lluís Mora i Sergi Muria, membres del grup Cúbic» de Didàctica de les Matemàtiques de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, dedicat especialment a reflexionar i elaborar propostes entorn a l'educació matemàtica a través d'activitats d'experimentació.

Coordina: Anton Aubanell
Prof.: Montse Miró, Joan Jareño, Lluís Mora, Manuel Martínez, Raül Fernández, Francesc Massich, Sergi Muria, Sílvia Margelí, Jordi Font
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Calendari: Del 9 al 10 de juliol de 2018 (13 hores presencials i 2 hores de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Programació i robòtica educativa en el treball basat en projectes

Ref. 181652

Una proposta per introduir-nos al món de la programació i la robòtica educativa fent servir com a base l’entorn de programació de Scratch i usant diferents ginys i robots (LEGO WeDo, MakeyMakey, Aisoy...). Veurem com podem combinar la tecnologia amb les altres disciplines i així elaborar projectes STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques). No són necessaris coneixements previs de programació ni robòtica.


Frank Sabaté Salazar, mestre a l'Escola Projecte. Apassionat de la programació i la robòtica educativa. Membre del comitè científic d’Educació Demà de la Fundació Jaume Bofill i del comitè impulsor del congrés STEAM Barcelona.

Observacions:
És imprescindible dur ordinador portàtil amb el navegador actualitzat (Firefox, Chrome, Safari, etc.).

Prof.: Francesc Sabaté
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Replantejar l’avaluació en el marc d’un currículum competencial

Ref. 182656 - Curs complet

L’avaluació al servei de l’aprenentatge: eines i estratègies que afavoreixen que l’alumne entengui què s’espera que aprengui, rebi feedback sobre la qualitat que s’espera que tingui la seva feina, aprengui dels errors i s’involucri en les tasques escolars enfocades competencialment. En definitiva, que aprengui més i millor.
L’avaluació que funciona formativament busca ajustar l’ensenyament i l’aprenentatge, de manera que pugui ser significatiu.
Aprendre a avaluar-se és una de les condicions bàsiques per aprendre a aprendre i per ser més autònom, aspectes clau en l’assoliment de competències.


Marc Beltran Minoves, Neus Sanmartí Puig, Mercè Mas Ferrer, Victòria Ibáñez González i Mar Tarrés Campreciós, formen part del grup de treball «Avaluar per aprendre» de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

Coordina: Marc Beltran
Prof.: Victoria Eugenia Ibañez, Urbano Martínez, Neus Sanmartí, Mercè Mas, Mar Tarrés
Durada: 15 hores en 4 sessions. Tarda de 15 a 18.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Treball col·laboratiu i gestió de conflictes

Ref. 181604

La proposta de formació té com a objectiu analitzar i donar eines de detecció i intervenció de les noves situacions de conflicte als centres educatius. Com abordem situacions de bullying, rumors, estereotips, grups juvenils, violència de gènere o conflictes interculturals? Quins són els mecanismes que dificulten els valors de la convivència, la responsabilitat cívica o l’equitat?
És important conèixer i analitzar els paràmetres que utilitzen els infants i adolescents en la relació entre iguals com a eix de construcció de la seva identitat i pertinença, així com la seva relació amb els mitjans de comunicació i les xarxes. La mediació i el treball en xarxa i col·laboratiu suposa una oportunitat per a la gestió de conflictes, i per promoure la participació als centres educatius.


Celia Premat Katz, professora associada de Treball Social i Antropologia Social i Cultural i col·laboradora a la UOC de l'assignatura Mediació i Gestió de conflictes. Tècnica de convivència en centres educatius i en espai públic.

Prof.: Celia Premat
Durada: 15 hores en 4 sessions. Matí de 10 a 13.30 h
Calendari: Del 3 al 6 de juliol de 2018 (14 hores presencials i 1 hora de treball personal (la persona formadora us donarà detalls a l’inici de la formació))

Àmbit d'atenció a la diversitat - 30

Ref. 180330

Triant aquest àmbit et matricules a les següents activitats:

L’aprenentatge cooperatiu com a eina d’inclusió a l’escola Camí del Mig de Mataró
L’estructura de la proposta s’organitzarà a partir dels tres àmbits d’aplicació del programa CA/AC i es desenvoluparà mitjançant una metodologia totalment pràctica. Diàriament anirem explicant com es concreta aquest programa a l’escola Camí del Mig. En les diferents sessions es mostraran dinàmiques i estructures cooperatives que possibilitaran conèixer l’essència de l’aprenentatge cooperatiu, oferint eines d’intervenció i aplicació a les aules.

Formadores: Èrica Arias Úbeda, Estel Graupera i Núria Salvador
Horari: Del 3 al 6 de juliol de 15 a 18.30 h
Etapa: Educació Infantil i Primària


Més enllà de la coeducació, els feminismes als centres educatius!
La proposta vol aconseguir una reflexió necessària dins dels centres educatius, de qualsevol tipus, des de la més petita infància fins a la secundària i les universitats.
Cal començar a introduir els feminismes, sense pors i sense angoixes, des de la cura, entenent que sovint els equips de mestres tenen una sobrecàrrega de demandes, però molts centres ja estan en el camí; només cal ser conscient de les pràctiques que fem i de les moltes estratègies que podem crear plegades.
Per tant, també vol ser un espai creatiu on conèixer eines i crear-ne conjuntament amb les persones participants.

Formadora: Jana Alentorn Lahoz
Horari: 9 i 10 de juliol de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30 h
Etapa: Per a totes les etapes

Durada: 30 hores en 8 sessions. Del 3 al 6 de juliol, tarda de 15 a 18.30h + 9 i 10 de juliol, de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30h
Calendari: Del 3 al 10 de juliol de 2018 (28 hores presencials i 2 hores de treball personal (les persones formadores us donaran detalls a l'inici de la formació))

Àmbit de visual i plàstica - 5

Ref. 180205

Triant aquest àmbit et matricules a les següents activitats:

Laboratori de dibuix
Taller d’art per gaudir del dibuix com a eina d’experimentació i recerca, desenvolupant tant les capacitats expressives amb el traç directe i espontani com les conceptuals del traç conscient. Durant les sessions es treballaran seqüències intenses d’exercicis, on cada dibuix inspira el següent.
Vuit laboratoris clarament diferenciats per temes (natura, abstracció) i tècniques: carbó, pastel, guaix, monotip... Cada un es recolza en diferents artistes i tendències de l’art contemporani. Es dibuixarà sobre papers reciclats, que es muntaran en una llibreta enquadernada amb el mètode japonès.
Es recomana portar roba que es pugui embrutar i, en cas de tenir-ne, també el seu propi material artístic, com pinzells i aquarel·les.

Formadora: Margarita Mascaró Pérez
Horari: Del 3 al 6 de juliol de 10 a 13.30 h
Etapa: Per a totes les etapes


L'art urbà com a recurs educatiu
Perquè els carrers són nostres, explorarem l'origen i la història de l'art urbà, en coneixerem les tècniques principals i alguns dels artistes més prolífics, aprendrem a observar-lo i a interpretar-lo, amb la intenció de ser capaços de comprendre i transmetre el que veiem als infants, i també buscarem diferents maneres d'acostar-lo als infants focalitzant-nos en el procés.

Formadora: Àngela Bosch i Gutiérrez
Horari: 9 i 10 de juliol de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h
Etapa: Per a totes les etapes

Durada: 30 hores en 8 sessions. Del 3 al 6 de juliol, matí de 10 a 13.30h + 9 i 10 de juliol, de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30h
Calendari: Del 3 al 10 de juliol de 2018 (28 hores presencials i 2 hores de treball personal (les persones formadores us donaran detalls a l'inici de la formació))

Àmbit de visual i plàstica - 6

Ref. 180206

Triant aquest àmbit et matricules a les següents activitats:

Viure l’art al museu i a l’escola
Des de la Fundació Joan Miró de Barcelona, i des del nou model de visites escolars que ha elaborat el servei educatiu del museu, explorarem noves maneres d’acostar els nens i les nenes al fet artístic a partir de la pròpia experiència, tot posant l’accent en la creativitat i l’experimentació com a eines per arribar al coneixement.

Formadora: Marta Ardite Ovejero.
Horari: Del 3 al 6 de juliol de 10 a 13.30 h
Etapa: Educació Infantil i Primària


L'art urbà com a recurs educatiu
Perquè els carrers són nostres, explorarem l'origen i la història de l'art urbà, en coneixerem les tècniques principals i alguns dels artistes més prolífics, aprendrem a observar-lo i a interpretar-lo, amb la intenció de ser capaços de comprendre i transmetre el que veiem als infants, i també buscarem diferents maneres d'acostar-lo als infants focalitzant-nos en el procés.

Formadora: Àngela Bosch i Gutiérrez
Horari: 9 i 10 de juliol de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 17.30 h
Etapa: Per a totes les etapes

Durada: 30 hores en 8 sessions. Del 3 al 6 de juliol, matí de 10 a 13.30h + 9 i 10 de juliol, de 9.30 a 13.30 i de 15 a 17.30h
Calendari: Del 3 al 10 de juliol de 2018 (28 hores presencials i 2 hores de treball personal (les persones formadores us donaran detalls a l'inici de la formació))

Tema General. Educar per comprendre el món de manera crítica

Ref. 180001

El Tema General és l’espai de debat i reflexió central de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. A partir de les aportacions en plenari, de les conversesi del debat actiu en petits grupsdels participants, s’arriba a unes conclusions en forma de document públic que són la veu dels educadors, i que tenen com a finalitat influir en les polítiques educatives del país.

El tema triat enguany té a veure amb el context social i polític en què estem vivint. Aquest curs 2017-2018, l’escola i l’educació a Catalunya han estat situades al centre d’algunes crítiques, mediatitzades i polititzades de manera molt interessada per part d’alguns que pretenen fracturar el que l’escola ha estat capaç de construir i cohesionar durant les darreres dècades. També hi ha hagut mestres directament interpel·lats per les instàncies judicials, acusats d’adoctrinamentpel sol fet d’haver generat un debat amb els infants i joves de les escoles.

Davant d’aquesta situació, continuem defensant amb més fermesa que mai el valor de l’escola i l’educació com el que ha d’afavorir la construcció del pensament crític de tots els individus, defugint qualsevol dogmatisme ideològic, polític o econòmic. És per això que el Tema General de la 53a Escola d’Estiu és «Educar per comprendre el món de manera crítica». Us convidem a participar-hi i a fer sentir la vostra veu.

PROGRAMA
9:00 h Acollida dels assistents
9:30 h Benvinguda a càrrec de Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat
9:35 h Inauguració de la 53a Escola d'Estiu de Rosa Sensat
10:00 h La dimensión política de la educación crítica, Julio Rogero Anaya
11:00 h Esmorzar
11:30 h L'aula com escenari comunicatiu. Una perspectiva crítica, Amparo Tusón Valls
12:30 h Debat
14:00 h Dinar
15:00 h Debat
16:00 h Conclusions en plenari
16:30 h Vacunar-nos contra la post-veritat, Ignasi Llorente i Briones
17:30 h Cloenda a càrrec de Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat


Julio Rogero Anaya, mestre d'educació primària i membre actiu del col·lectiu Escuela Abierta, pertanyent als Movimientos de Renovación Pedagógica. Ha estat director del Centro de Profesores de Getafe.

Amparo Tusón Valls, doctora en Antropologia lingüística i cultural (U. de California, Berkeley) i en Filologia (U. de Barcelona). És catedràtica a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dedicat la seva trajectòria a l'estudi dels processos d'aprenentatge de l'espanyol així com a la formació inicial i permanent de mestres.

Ignasi Llorente i Briones, escriptor i comunicador. Col·labora amb diverses entitats, universitats i organitzacions amb conferències i publicacions al voltant del paper que el mètode científic ha de jugar en la nostra societat més enllà del camp estrictament científic.

Prof.: Amparo Tuson, Genís Roca, Ignasi Llorente
Durada: 7 hores en 1 sessions. Tema General. De 9.30 a 17.30h
Calendari: 2 de juliol de 2018

Tema General. Educar per comprendre el món de manera crítica

Ref. 180002

El Tema General és l’espai de debat i reflexió central de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. A partir de les aportacions en plenari, de les conversesi del debat actiu en petits grupsdels participants, s’arriba a unes conclusions en forma de document públic que són la veu dels educadors, i que tenen com a finalitat influir en les polítiques educatives del país.

El tema triat enguany té a veure amb el context social i polític en què estem vivint. Aquest curs 2017-2018, l’escola i l’educació a Catalunya han estat situades al centre d’algunes crítiques, mediatitzades i polititzades de manera molt interessada per part d’alguns que pretenen fracturar el que l’escola ha estat capaç de construir i cohesionar durant les darreres dècades. També hi ha hagut mestres directament interpel·lats per les instàncies judicials, acusats d’adoctrinamentpel sol fet d’haver generat un debat amb els infants i joves de les escoles.

Davant d’aquesta situació, continuem defensant amb més fermesa que mai el valor de l’escola i l’educació com el que ha d’afavorir la construcció del pensament crític de tots els individus, defugint qualsevol dogmatisme ideològic, polític o econòmic. És per això que el Tema General de la 53a Escola d’Estiu és «Educar per comprendre el món de manera crítica». Us convidem a participar-hi i a fer sentir la vostra veu.

PROGRAMA
9:00 h Acollida dels assistents
9:30 h Benvinguda a càrrec de Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat
9:35 h Inauguració de la 53a Escola d'Estiu de Rosa Sensat
10:00 h La dimensión política de la educación crítica, Julio Rogero Anaya
11:00 h Esmorzar
11:30 h L'aula com escenari comunicatiu. Una perspectiva crítica, Amparo Tusón Valls
12:30 h Debat
14:00 h Dinar
15:00 h Debat
16:00 h Conclusions en plenari
16:30 h Vacunar-nos contra la post-veritat, Ignasi Llorente i Briones
17:30 h Cloenda a càrrec de Francina Martí, presidenta de Rosa Sensat


Julio Rogero Anaya, mestre d'educació primària i membre actiu del col·lectiu Escuela Abierta, pertanyent als Movimientos de Renovación Pedagógica. Ha estat director del Centro de Profesores de Getafe.

Amparo Tusón Valls, doctora en Antropologia lingüística i cultural (U. de California, Berkeley) i en Filologia (U. de Barcelona). És catedràtica a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha dedicat la seva trajectòria a l'estudi dels processos d'aprenentatge de l'espanyol així com a la formació inicial i permanent de mestres.

Ignasi Llorente i Briones, escriptor i comunicador. Col·labora amb diverses entitats, universitats i organitzacions amb conferències i publicacions al voltant del paper que el mètode científic ha de jugar en la nostra societat més enllà del camp estrictament científic.

Observacions:
Per optar a aquesta modalitat, cal que assisteixis també a les converses dels dies 4 i 9 de juliol i realitzis 5 hores de treball personal online (més informació properament).

Durada: 15 hores en 1 sessions. Tema General. De 9.30 a 17.30h
Calendari: 2 de juliol de 2018