Educació Primària

Tema General: L'autoritat sense autoritarisme

Ref. 124310081

La conquesta de la democràcia ha estat i és una qüestió bàsica per a nosaltres, tant per a la societat com per a l’escola, així com per a les persones i, per tant, per a tots els infants i joves. La democràcia, des del nostre punt de vista, demana reconèixer la igualtat i demana diàleg en la relació, en les relacions. És des d’aquesta òptica que en el Tema General de 2012 es podrà aprofundir, des de diferents perspectives i disciplines, tant en el concepte d’autoritat, com en la dificultat de portar-la a la pràctica sense caure en l’autoritarisme.

Pots trobar els detalls a través d'aquest enllaç http://www2.rosasensat.org/pagina/tema-general

Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Seleccioneu una franja horària:

* Els cursos marcats amb un asterisc s'ofereixen conjuntament a infantil i primària.

** Els cursos marcats amb dos asteriscs s'ofereixen conjuntament a primària i secundària.

Alumnes amb dificultats d'aprenentatge en la lectoescriptura. Suport individualitzat

Ref. 122310001 - Curs complet

Els continguts bàsics del curs són: (1) els aprenentatges instrumentals de la llengua (lectoescriptura), i (2) la reeducació i les acomodacions de les activitats que es duen a terme a l'aula a fi d'atendre millor els alumnes que presenten aquestes dificultats d'aprenentatge.

Prof.: Amadeu Lleopart
Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Astronomia: aprendre i divertir-se

Ref. 122310011

Escolto i oblido. Veig i recordo. Faig i aprenc.
Recordarem i aprendrem nocions d'astronomia. Realitzarem exercicis pràctics que ens ajudaran a entendre i a interpretar el cel. Aprendrem a construir i a utilitzar material d'observació. Comptarem també amb el planetari digital.

Prof.: Carles Schnabel, Montserrat Parellada
Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

CLIL in Primary? Yes, we can!

Ref. 122350051

El curs ofereix les bases teoricopràctiques de la metodologia AICLE/CLIL per tal de treballar continguts curriculars no lingüístics en anglès a Primària. Mitjançant l'anàlisi de materials existents i creant-ne de nous, es comprova com també és possible obtenir bons resultats a partir d'un altre enfocament.

Observacions:
El curs va adreçat a especialistes en llengua anglesa a Primària i a professorat d’aquest mateix nivell educatiu amb coneixements d’anglès suficients per poder impartir la seva matèria en llengua estrangera. La llengua vehicular del curs és l’anglès, però no cal estar familiaritzat amb el marc conceptual de la metodologia AICLE/CLIL.

Prof.: Salvador Rodríguez
Durada: 30 hores en 10 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Dansa-la!

Ref. 122150031

Coneixerem mètodes i recursos per al treball del llenguatge i l’expressió corporals a l’escola, en el marc de la dansa organitzada, prenent com a punt de partida la dansa tradicional catalana. Per globalitzar la dansa en el context educatiu i recuperar un dels fets de diades i festes de l’escola.

Observacions:
Portar roba i calçat còmodes i tenir ganes de ballar.

Prof.: Mercè Morera
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Desenvolupament de competències en la resolució de problemes a partir de jocs de taula i estratègies de càlcul mental

Ref. 122150061

Des d'un enfocament del treball per competències es presenten referents teòrics i situacions didàctiques realitzades a Primària que exemplifiquen com treballar l'ús de jocs de taula com a eina per al desenvolupament d'habilitats de resolució de problemes i d'estratègies de càlcul numèric (mental i escrit).

Prof.: Josep Callís, Mariona Callís
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Desenvolupament pràctic de projectes de l’Àrea de Visual i Plàstica a l’Educació Primària

Ref. 122310041

El curs s'adreça als mestres de Primària responsables de treballar l’Àrea de Plàstica, i als tutors i els mestres interessats en el seguiment de la realització de projectes concrets.

Prof.: Conxa Martinez
Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Els Projectes Interdisciplinaris: què són, com es fan, com s'avaluen

Ref. 122350081

És un curs teòric i pràctic que pretén que els participants coneguin a fons el què, el com i el quan dels Projectes Interdisciplinaris tot elaborant-ne un exemple de manera col·laborativa a través de la utilització dels recursos Google. El curs es complementa amb la formació en metodologies i instruments d'avaluació competencials.

Prof.: Francesc Segura
Durada: 30 hores en 10 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Innovant les ciències a l’aula: l’aprenentatge per indagació

Ref. 122210011

El curs introduirà metodologies d’ensenyament de les ciències experimentals per indagació basat en models aplicats a Europa. Inclou activitats pràctiques, exposicions, demostracions, debats i reflexió, per adquirir coneixements metodològics i habilitats pràctiques per aplicar a l’aula.

Observacions:
Curs promogut per la Unió Europea i la Universitat de Barcelona mitjançant el projecte Pathway (www.pathway-project.eu).

Coordina: Mario Barajas, Anna Trifonova
Prof.: Josefa Guitart, Jesús Chivite, Xavier Geis
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

It's your turn to learn! English for Primary English teachers

Ref. 122310051

This course enables teachers to improve their language ability in and out of the classroom. Focusing on the four skills of speaking, listening, reading and writing, with a special emphasis on spoken interaction, the course provides an opportunity to share ideas with other teachers and reflect on learning.

Prof.: Julius Krajewski
Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Matemàtiques, que parlin ells!

Ref. 122110061

Quines preguntes o situacions hem de presentar a classe per aconseguir que els alumnes parlin i que el que ens expliquin ens serveixi per intervenir? El curs es desenvoluparà en tres línies: recollir una petita "maleta d'applets" (animacions d'ordinador), manipular materials i reorganizar el càlcul.

Prof.: David Barba, Anna Cerezo
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Taller d’Art i Escriptura

Ref. 122250041

Dirigit a cicle superior de primària. Aquest és un taller d’art per experimentar les possibilitats visuals i plàstiques de l’escriptura: trobar noves maneres de llegir i escriure, manipular i inventar abecedaris, treballar creativament la cal·ligrafia i la tipografia, conèixer els artistes, i crear un llibre d’artista.

Observacions:
Portar roba que es pugui tacar.

Prof.: Etelvina Vilaró, Margarita Mascaró
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Tast teatral: eines per fer teatre a l’escola

Ref. 122310031

Com a taller d’introducció al teatre entès com a eina educativa, s’hi oferiran coneixements bàsics i recursos per, tot jugant i experimentant com a infants, poder crear personatges i escenificacions, impartir classes i tallers de teatre infantil o emprar tècniques teatrals en la pràctica docent a Primària.

Observacions:
Cal que les persones que hi participin portin roba còmoda i calçat adequat o mitjons per trepitjar terra de fusta. És a dir, s’ha de portar un calçat diferent del que es fa servir al carrer.
IMPORTANT! Per tal de poder analitzar i reflexionar després sobre allò fet, cal que les persones que hi participin estiguin disposades a jugar i a actuar com a infants que fan d'actors i actrius en el taller de teatre per poder viure i experimentar com si fossin alumnes de Primària.

Prof.: Ferran Herrera
Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Cooperar per aprendre, aprendre a cooperar*

Ref. 125110003

El curs està orientat a donar les bases sobre l'aplicació de l'aprenentatge cooperatiu a l'aula mitjançant el desenvolupament del programa CA/AC (cooperar per aprendre, aprendre a cooperar). A les sessions s'aplicaran dinàmiques i estructures cooperatives, donant eines d'intervenció i aplicació a les aules.

Prof.: Mercè Juan
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Descobrir altres cultures a la infància*

Ref. 125210002

Curs que dóna eines i estratègies per aprendre a conèixer i a conviure amb els col·lectius que conformen l'actual teixit multicultural de l'escola. Els recursos són dels camps de la literatura, els estudis culturals, la gastronomia, l'artesania, els mitjans de comunicació, el món dels jocs, etc.

Prof.: Débora Chomski
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Eines i recursos audiovisuals de suport al treball del llenguatge oral i escrit*

Ref. 125210001 - Curs complet

En aquest curs es presentaran una sèrie d'eines, recursos i propostes per treballar els aspectes de llenguatge, tant oral com escrit, per a tot aquell alumnat que presenti dificultats d'aprenentatge. L'eina bàsica de treball serà l'ordinador.

Observacions:
Seria recomanable portar un llapis usb.

Prof.: Bernat Orellana, Eva Carretero
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

El repte de l’adopció: l’escolaritat dels infants adoptats*

Ref. 125110001

Donar a conèixer als mestres les característiques i necessitats específiques dels nens adoptats, així com conceptes clau com el vincle i la resiliència. També es proposen estratègies per afavorir la seva escolarització i poder tractar les possibles dificultats.

Prof.: Elisabet Gaseni
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

El Roure Gros*

Ref. 125150082

Es presentarà el projecte de l'escola pública El Roure Gros: "Conèixer, descobrir i aprendre junts a través de la ciència". Es posarà a debat l'organització de l'espai i el temps, la globalització dels sabers, l'autonomia dels infants, el paper del mestre i el procés d'aprenentatge dins aquest context.

Prof.: Eloi Arisa, Pilar Trabal, Carme Alemany, Cristina Generó, Balbina Tantiñà
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Entendre l'alfabet visual de Miró a través de la "Sèrie Barcelona"*

Ref. 125210042

A partir de l’anàlisi de l’obra “Sèrie Barcelona” de Joan Miró, analitzarem el llenguatge icònic de l'artista, amb el qual va crear un llenguatge plàstic propi, per poder-lo entendre i interpretar-lo. Així mateix vincularem les seves imatges amb un breu estudi d’astronomia.
La proposta vol ser interdisciplinària (Medi, Llengua, Matemàtiques i Plàstica).

Prof.: Montserrat Cosidó
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Kinesiologia educativa. La meva experiència a l'aula*

Ref. 125110002

És un curs teòric i pràctic en el qual s’impartiran nocions bàsiques de kinesiologia educativa com a eina per treballar i reequilibrar les dimensions del cos i del cervell amb el moviment per assolir una millora en els aprenentatges.
Tot plegat anirà acompanyat de les meves experiències dins de l’aula.

Prof.: Montserrat Escayola
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

RECREA per REciclar materials i CREAr una nova cultura estètica*

Ref. 125150041 - Curs complet

Té com a finalitat el reciclatge creatiu de materials fora d’ús, que facilita a les escoles i altres entitats educatives recursos per a una activitat rica i transformadora, evita el malbaratament d’objectes i posa a l’abast noves possibilitats de comunicació i creativitat.

Observacions:
Es farà part pràctica.

Prof.: Mar Màrquez
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Taller de cuina a l’escola: Cuinar tot jugant*

Ref. 125150001 - Curs complet

El curs pretén donar la informació necessària al professorat per poder realitzar tallers de cuina a l’escola amb infants d’Educació Infantil i Primària tot identificant els continguts i objectius sobre els quals es fonamenten, així com la seva organització i aplicació pràctica: materials, nombre d’infants/adults, tipus de receptes, etc.

Observacions:
Cal portar davantal, llibreta i tupper.

Prof.: Mercè Garcia
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Taller de llibres a l’aula*

Ref. 125210041

En aquest taller treballarem, amb els nostres sentits, l'experimentació amb els materials, amb lletres i paraules, amb dibuix i color, juntament amb els cosits bàsics i els d’invenció. Coneixerem les possibilitats creatives i expressives del llibre com a lloc per desenvolupar idees i projectes a l’aula.

Prof.: Elena Gascón, Roberta Bridda
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Taller de màscares*

Ref. 125350041 - Curs complet

Curs pràctic amb introduccions teòriques de les diferents tècniques de realització de màscares.
Descobrir possibilitats per realitzar les disfresses de Carnestoltes amb materials tradicionals i altres de nous.
Experimentar de manera empírica per poder aplicar els coneixements a cada nivell d'edat.

Prof.: David Creus
Durada: 30 hores en 10 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

També tu pots aprendre mates!*

Ref. 125310061

El curs cercarà aprofundir en una didàctica activa en què la competència matemàtica es construeixi des de la vivenciació i la manipulació per generar una bona capacitat d'abstracció i raonament. Al mateix temps s'aportarà coneixement i domini de diferents recursos manipulatius per treballar la matemàtica.

Observacions:
Cal portar material que en algun moment serà necessari: regle, compàs, tisora, màquina de fotos, calculadora aritmètica (no científica).

Coordina: Josep Callís
Prof.: Maria Ruiz, Maria Sales, Ramon Martí, Catalina Mateo, Anna Pilar Hortal, Maria De la guerra, Laura González, Mariona Chicot, Alba Alemany, Patricia Ríos, Rosa M. Hernández, Toni Seuma, Marina Segués, Núria Freixas, Marta Vila De Abadal, Laura Fontanillas, Elisabet Solà, Montserrat Ferràs, Joan Bramona
Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Treballem l'hort a través de la plàstica i la matemàtica*

Ref. 125110041 - Curs complet

L'hort és un excel·lent mitjà per poder entendre i aplicar conceptes a priori difícils d'explicar de la natura. Per què les pastanagues són taronges, com s'alimenta una arrel... Són preguntes que s'intentaran respondre amb la praxi de microexperiments o treballs mitjançant la plàstica i la matemàtica.

Prof.: Montserrat Arnau
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

33 experiments low-cost per aprendre meteorologia**

Ref. 126210011

És un curs de caire pràctic sobre activitats i experiències senzilles relacionades amb l'atmosfera, els fenòmens meteorològics, els aparells de registre i la predicció del temps atmosfèric. Està adreçat a docents de Primària o Secundària i, en general, a persones interessades per la meteorologia.

Prof.: Marcel Costa, Jordi Mazón
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Aplicacions d'Internet a l'aula**

Ref. 126350111

El curs està adreçat a mestres de Primària i professors de Secundària interessats en el coneixement i l'ús de les TIC/TAC i de les eines 2.0, així com de compartir les seves experiències. L'objectiu principal del curs és el d'ajudar els docents en les seves pràctiques educatives a l’aula dins d'aquest àmbit.

Prof.: Lauro Delgado
Durada: 30 hores en 10 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Avaluar per aprendre (axa). L'avaluació per a la millora dels aprenentatges**

Ref. 126210092

Estratègies i eines per a l’ús formatiu de l'avaluació, en un currículum per competències. Com fer que l’alumnat: a) entengui què s'espera que aprengui; b) rebi feedback sobre la qualitat esperada del seu treball; c) constati els errors i sàpiga com millorar; d) s'involucri conscientment en les tasques escolars.

Prof.: Àngel Domingo
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Els audiovisuals a l'aula**

Ref. 126250112

Aprendre a partir del visionat de vídeos d'Internet amb molts ordinadors, sense aturades.
Desenvolupar l’esperit crític vers els continguts d’Internet canviant la realitat “jo sóc tu”.
Enregistrar, editar i comprimir àudio per a presentacions digitals de poc pes.
Descriure situacions amb presentacions digitals.

Prof.: Josep Maria Seró
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Enriquiment competencial de tasques pobres. Treballar (bé) les matemàtiques en una aula qualsevol: multicultural, diversa…**

Ref. 126110061

El currículum demana que desenvolupem les competències bàsiques des de totes les àrees. La proposta que presento funciona a molts centres de Primària i Secundària: nivell alt de competència matemàtica i col·laboració a desenvolupar les altres competències, en qualsevol tipus d'aula.

Observacions:
Només cal que les persones participants tinguin ganes de millorar el treball d'aula.

Prof.: Xavier Vilella
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Escola i família: l'entrevista com a eina de treball amb les famílies**

Ref. 126210091

Aquest curs pretén formar en la teoria del vincle i l'organització familiar perquè pugui ser útil com a eina de preparació de l'entrevista i sigui un instrument de treball en la pràctica dels mestres. La prepararació de l'entrevista, com ens situem, com la tanquem, com ens sentim, i què en fem, de la informació.

Observacions:
Ganes de compartir experiències i casos pràctics.

Prof.: Marta Galligó
Durada: 15 hores en 5 sessions. Matí de 9.30 a 12.30 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

La integració del cinema de ficció i documental a l'aula**

Ref. 126250111

El curs vol oferir pautes per construir propostes didàctiques viables per saber com fer servir i rendibilitzar el cinema amb una finalitat educativa. Es tracta d'exposar una mena de receptari –això sí, pensat i justificat– per anar fent camí en aquesta gran tasca de l’alfabetització audiovisual.

Observacions:
El curs va destinat al professorat d'Educació Primària (preferentment Cicle Superior) i Secundària. Un cop acabat el curs, s’oferirà al professorat participant la possibilitat de poder publicar el material didàctic que s’hagi elaborat a la web de Cinescola (http://elrebostdecinescola.wordpress.com/) i formar part d’un banc de propostes didàctiques cinematogràfiques, obertes a tothom, confeccionades per diversos professionals de l’educació.

Prof.: Ramon Breu
Durada: 15 hores en 5 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 9 al 13 de juliol de 2012

Recursos 2.0 avançats per a la creació de contingut**

Ref. 126180111

El curs té l'objectiu de formar docents, iniciats en l'experimentació amb aplicacions web, en eines avançades de producció digital. La formació se centrarà en aplicacions web 2.0, de creació i gestió de contingut i activitats d'aprenentatge, que podem inserir en els processos d'ensenyament-aprenentatge.

Observacions:
És imprescindible que els participants en el taller tinguin contacte amb les tecnologies digitals.

Prof.: Ramon Pavia
Durada: 30 hores en 10 sessions. Matí i tarda de 9.30 a 12.30 h i de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 6 de juliol de 2012

Taller de física recreativa**

Ref. 126350011

Veurem materials i activitats que faciliten el contacte de professors i d'alumnes amb la ciència a través de la seva vessant lúdica.
Es posarà de manifest que en l'activitat científica no és imprescindible disposar d'equips ni de materials sofisticats, ja que poden fer-se experiències amb materials casolans.

Prof.: Jordi Bañeras
Durada: 30 hores en 10 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012

Taller per introduir-se en la ceràmica. Com aplicar-la a Primària i Secundària. Nivells I i II**

Ref. 126350041

Com incorporar dins de l’aula la manipulació del fang des d’un punt de vista ceràmic, diferent de l’habitual, on sovint només es tenen en compte aspectes que el vinculen al modelat i per tant a solucions més aviat escultòriques.

Prof.: Dolors Truco
Durada: 30 hores en 10 sessions. Tarda de 15 a 18 h
Calendari: Del 2 al 13 de juliol de 2012