Jornada internacional. Infància i espai públic: un diàleg entre art, educació i espai urbà

La cultura de la infància està en el punt de mira d'una societat canviant que es reconeix en nous paradigmes: el sentit de la col·lectivitat, el valor de la creativitat, la importància de l'aprenentatge col·laboratiu, intuïtiu i transversal. L'objectiu de la jornada és pensar la ciutat en relació amb la cultura de la infància. La ciutat com un espai social, material i cultural.
 
Volem convidar professionals de l'arquitectura, el disseny urbà, la pedagogia, l'art i les ciències socials a repensar els espais per a la infància.

Infància i espai públic vol ser un espai de trobada que convidi a pensar transversalment en:

Com exercitar una mirada que ens reveli la complexitat de les accions de la infància;
Com aproximar-nos a les formes que la infància té de construir les seves relacions amb l'entorn;
Amb quina sensibilitat projectar, dissenyar, pensar i compartir espais per i amb la infància;
Quines col·laboracions, processos i dinàmiques poden recolzar i acompanyar el desenvolupament   d'una cultura de la infància;
Quin és el sentit de la cultura de la infància en la vida contemporània?

ESTUDIANTS INSCRIPCIÓ 40€. ENTREU AQUÍ.

PROBLEMES D'INSCRIPCIÓ: cursos@rosasensat.org

Podeu consultar tots els detalls del programa clicant a "Més informació"