Per una nova educació pública

És la declaració d'un compromís que vam prendre col·lectivament a l'Escola d'Estiu del 2005 i que es concreta en:
  • Fer realitat els deu punts que conté, amb la voluntat d'avançar des de cada una de les nostres escoles, pobles, ciutats i països per aprofundir en les nostres pràctiques, en les nostres múltiples coordinacions i intercanvis de pensament i acció pedagògica i social de la nova Europa de la ciutadania, una Europa oberta, plural, optimista, creativa, plena d'esperances i de projectes de futur, una Europa sense fronteres entre els països que avui la configuren, i solidària amb el món.
  • Vetllar de manera coordinada perquè les reformes i les polítiques educatives en cada un dels nostres països i a la Unió Europea avancin per enfortir els drets dels infants i dels joves com a ciutadans, més enllà de la necessària provisió de recursos humans i materials.
Uns compromisos que ens permeten tenir una renovada esperança en el futur, fer visible la utopia compartida, la de la nova educació pública.

Barcelona, 14 de juliol de 2005