Col·leccions

Portada

Ensenyar a parlar i a escriure ciències socials

Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat
Referència: 501752   ISBN: 9788495988546
Autors: Montserrat Casas; Victòria Barceló; Dolors Bosch; Roser Canals; Antoni Domènech; Dolors Freixenet; Neus González; Montserrat Oriol
Col·lecció: Premis, 2
Pàgines: 174
Pes: 378 gr.
Any: 2005

Ensenyar a parlar i a escriure ciències socials parteix del convenciment que la construcció del coneixement científic i social es dóna de manera simultània amb el desenvolupament de les competències lingüístiques de descriure, explicar, justificar, interpretar i argumentar. Els autors ofereixen recursos que poden facilitar l’ensenyament i l’aprenentatge d’aquestes competències, que creuen necessàries per a la construcció del significat científic corresponent al contingut temàtic i específic de les ciències socials.
Sabem que el coneixement social està del tot construït quan es pot comunicar o expressar de dins cap a fora, tant de forma oral com de forma escrita i només podem estar segurs que l’estudiant entén i aprèn ciència quan és capaç d’expressar-la i de comunicar-la.
El llibre planteja fonamentalment dues coses: Criteris per seleccionar i estructurar els continguts escolars de ciències socials, centrat bàsicament en les com-petències comunicatives o lingüístiques, i quin és el model didàctic que els autors creuen que millor facilita i consolida els aprenentatges de les ciències socials.
Finalment es concreta tot això, amb exemples d’uni-tats didàctiques a les quals s’adjunta el material complementari i diversos instruments didàctics, com guies d’orientació i pautes de treball, que poden ser de gran utilitat per poder-los aplicar a la classe (Tot això també es recull en el CD que acompanya el llibre.)

Preu: 26,00 €