Col·leccions

Portada

Parlant de matemàtiques per aprendre'n

Editorial: Associació de Mestres Rosa Sensat
Referència: 501758   ISBN: 9788492748464
Autors: Teresa Serra Santasusana
Col·lecció: Premis, 8
Pàgines: 176
Pes: 333 gr.
Any: 2011

Parlar de matemàtiques per aprendre’n cerca camins que facilitin respostes als interrogants que sovint ens fem els mestres de Primària:

- Val la pena que els nens i nenes parlin a la classe de matemàtiques? Com pot ajudar la conversa de matemàtiques a millorar la competència matemàtica dels nens i nenes?
- Quina mena d’activitats afavoreixen converses matemàtiques interessants?
- Quin és el paper del mestre/a a l’hora de conduir la conversa de matemàtiques a la classe?
- Com pot l’anàlisi de la conversa dels mestres amb els alumnes convertir-se en una eina d’avaluació de l’aprenentatge matemàtic dels nens i nenes?
- Com pot l’anàlisi de les converses matemàtiques de la classe esdevenir un motor de millora de la docència?
- Com s’interrelacionen els aprenentatges de les matemàtiques i de les llegües en les converses de matemàtiques?

Per respondre les preguntes plantejades, aquest treball se centra en l’anàlisi acurada de quatre converses en diferents llengües als tres cicles de Primària a l’Escola Vila Olímpica dins del Projecte Integrat de Llengües. També proposa pautes d’observació de la conversa i la metodologia per conduir-la.

Preu: 17,00 €