Notícies

Signa el Manifest en defensa de l'educació de 0 a 3 anys

L'Etapa d'Infantil de Rosa Sensat reclama, a través d'un Manifest  l'aplicació estricta i urgent de la Llei d'iniciativa popular, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el juliol de 2004, i per la qual  s'impulsava el desenvolupament d'una xarxa de llars d'infants de titularitat pública a Catalunya. El Manifest, al qual tothom us hi podeu adherir, inclou tres consideracions bàsiques:

Primera. En cap cas es pot reduir la mínima qualitat actual de les llars d'infants de Catalunya, perquè tota possible reducció perjudicaria greument l'educació dels infants de 0 a 3 anys.

Segona. En cap cas el Govern pot eludir la seva responsabilitat de garantir el manteniment de les llars d'infants de titularitat pública, per tant, no pot reduir l'aportació que fa als ajuntaments.

Tercera. En cap cas el Govern pot ignorar que la greu crisi econòmica afecta un nombre molt important de famílies de Catalunya i, en conseqüència, lluny de reduir la qualitat de l'educació a les llars d'infants i les aportacions als ajuntaments per mantenir-les, el que es fa imprescindible és una millora.

Cal recordar que la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d'infants de qualitat, afirmava que el Govern, en coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, havia d'impulsar el desenvolupament d'aquesta xarxa, garantir-ne el caràcter educatiu, la qualitat i els requisits mínims, i l'havia de dotar de les partides pressupostàries necessàries.