Infància a Europa avui

El projecte “Infància a Europa avui” vol ser la continuïtat de la revista “Infància a Europa”, que va ser publicada per primera vegada l’any 2001. La iniciativa com s’explicava en els seus primers editorials, volia promoure l’intercanvi d’idees i experiències per tal de mostrar la realitat de les escoles a Europa, celebrant la diversitat i apropant-la als lectors. “Infància a Europa avui” és un projecte en construcció de vuit països europeus que comparteixen una missió: promoure la diversitat i les bones pràctiques en l’àmbit de la primera infància entre els professionals, els responsables polítics i els grups d’interès de tot Europa.

Totes les revistes Infància a Europa avui

Darrers exemplars publicats

Infància a Europa avui 5
En aquest nou número, parlem d’emergència climàtica i educació  Llegir la revista.

Infància a Europa avui 4
En aquest nou número, parlem de l’infància i gènere. Llegir la revista.

 

Infància a Europa avui 3
En aquest nou número, parlem de l’infància immigrada i refugiada a Europa. Llegir la revista.

 

Infància a Europa avui 2
Parlem de natura, infància i sostenibilitat, amb articles d’arreu del territori europeu que abordem aspectes fonamentals en la relació entre la natura i l’educació, i l’aprenentatge amb el medi i des de l’espai exterior. Llegir la revista.


Infància a Europa avui 1
El tema d’aquest número és la Infància. Per fer-lo, hem cercat inspiració a tot Europa amb articles que d’una manera o una altra amplien les nostres nocions del que pot ser la infància. Hem inclòs tant debats teòrics com reflexions pedagògiques de pràctiques concretes. Llegir la revista

Vols tenir accés a tots els nostre continguts digitals
i rebre en paper les revistes que més t’interessin?

Subscriu-t’hi