Infancia Latinoamericana

Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat ens proposem sempre anar més enllà creant xarxes de complicitat en favor de la infància i el seu dret a una educació de qualitat. L’abril de 2011 neix la revista “Infància Latinoamericana” que també es tradueix al portuguès.

La revista “Infancia Latinoamericna” suposa fer realitat un somni compartit amb persones i institucions d’Amèrica Llatina i l’Associació de Mestres Rosa Sensat, per consolidar una àmplia xarxa de relacións i intercanvis entre les diverses realitats dels països llatinoamericans, per fer, entre tots i totes, una revista que contribueixi a donar visibilitat al que es fa i el que es pensa sobre la primera infància, i quins són els reptes que cal plantejar per poder assolir l’educació de qualitat que volem per les infàncies dels més petits. Educació Infantil 0-6 anys.

Consulta i descarrega’t gratuïtament totes les revistes publicades!