Infancia Latinoamericana

Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat ens proposem anar creant xarxes de complicitat en favor de la infància i el seu dret a una educació de qualitat. L’abril de 2011 neix la revista “Infància Latinoamericana” que també es tradueix al portuguès.

La revista “Infancia Latinoamericana” ha suposat fer realitat un somni compartit amb persones i institucions d’Amèrica Llatina i l’Associació de Mestres Rosa Sensat, per consolidar una àmplia xarxa de relacions i intercanvis entre les diverses realitats dels països llatinoamericans, per fer, entre tots i totes, una revista que contribueix a donar visibilitat al que es fa i el que es pensa sobre la primera infància, i quins són els reptes que cal plantejar per poder assolir l’educació de qualitat que volem per als més petits.

Consulta i descarrega’t gratuïtament totes les revistes publicades!