DIÀLEG. La veracitat de la informació: “Una riquesa difícil d’obtenir”

Fotos: Maribel Calopa

En un món inundat d’informació i opinions diverses és essencial trobar persones i entitats de referència que ens inspirin confiança i ens ajudin a construir les nostres creences. La veritat, sovint difícil de definir i assolir, es veu amenaçada per la proliferació de creadors que exerceixen el seu dret a la publicació. Aquesta abundància d’informació inclou tant fets verificables com opinions subjectives, complicant la tasca de discernir la realitat. A més, la presència de fake news, sovint promogudes per grups polítics i econòmics amb interessos particulars, agreuja la desinformació. Per això, és vital desenvolupar criteris i actituds crítiques que ens permetin analitzar i qüestionar la informació que rebem, assegurant-nos així una comprensió més acurada i fiable del món que ens envolta.

Aquest ha estat el tema a tractar al primer diàleg de la 59a edició de l’Escola d’Estiu obert per a tothom. La conversa, que ha reunit una cinquantena de persones expectants, ha estat realitzada per Xavier Grasset, periodista i escriptor i, Genís Roca, president de la Fundació .cat. Ambdós, reconeguts pels seus càrrecs prestigiosos, han compartit i reflexionat sobre una gran quantitat d’idees amb tots el públic.

“Parteixo de la idea que la veritat no existeix” G. Roca

L’abundància d’informació, comparable a un miratge al desert, ens confon i ens fa dubtar de tot allò que veiem; fins al punt que Roca parteix de la idea que la veritat no existeix, ja que tots tenim una intenció amb el que transmetem. En els  mitjans de comunicació és molt fàcil reconèixer aquesta intenció, ja que tots tenen propietaris amb interessos particulars. No obstant això, amb la irrupció de les xarxes socials, aquest reconeixement esdevé molt més complicat i, per tant, ens poden enganyar més fàcilment. Per això, tot i que és inevitable caure en el parany alguna vegada, la conversa subratlla la importància de cultivar una mirada crítica i comparar diferents fonts per obtenir una visió més completa de la realitat.

“La informació ben feta és molt cara’’ X. Grasset

Xavier Grasset destaca que les investigacions periodístiques profundes, que contrasten diferents fonts i presenten una visió completa dels fets, requereixen una inversió considerable en temps i diners. Sobretot si es té en compte la precarietat de molts mitjans i el canvi en el tipus de demanda. La gent cada vegada vol més tenir una major quantitat en comptes de qualitat, ja que perceben les notícies més com a estímuls que com a lleure. A més, la  línia entre fets i opinions s’ha tornat cada cop més difusa. Moltes notícies, buscant generar impacte emocional, prioritzen l’espectacularitat per sobre la veracitat. En conseqüència, com es va remarcar en aquest diàleg, això dificulta la comprensió objectiva dels esdeveniments i pot conduir a la formació d’opinions esbiaixades.

En definitiva, aquesta conversa entre Xavier Grasset i Genís Roca afirma que vivim en un moment complex per a la informació, on predomina un tipus de contingut menys elaborat i amb gran quantitat de fake news i fonts no verificades. No obstant això, mitjançant un pensament crític i rigorós, és possible continuar treballant amb consciència i aportar fets fonamentats i correctes, sempre que es faci una investigació prèvia adequada. Així doncs, tot i que cal ser conscients del context actual, també es pot ser optimista, ja que encara hi ha persones compromeses amb la veracitat. 

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!