Educació 360: més i millors oportunitats educatives per a tothom

Molts dels debats que giren al voltant de la millora educativa es vinculen amb un replantejament dels conceptes tradicionals sobre temps i espai escolar: les activitats més enllà de l’horari lectiu i el desenvolupament d’àrees temàtiques fora del currículum escolar adquireixen més importància. Això és reforçat per molts estudis que mostren que una part molt rellevant de l’èxit educatiu d’infants i joves es juga fora de l’escola.

Sabem, doncs, que l’aprenentatge extraescolar ofereix moltes i molt bones oportunitats educatives. Però la percepció que molts tenim, reforçada per algunes recerques, és que en aquests temps i espais no reglats les desigualtats són molt agreujades, i que podem trobar importants diferències d’accés a les activitats extraescolars en funció de la renda, fet que pot marcar el futur educatiu d’infants i joves de famílies més vulnerables.

Per articular una resposta conjunta a aquesta situació impulsem l’Aliança Educació 360 (https://www.educacio360.cat), una iniciativa que neix amb un doble objectiu: promoure i generar més i millors oportunitats educatives, així com garantir l’equitat i la igualtat en el seu accés.

Connectar temps, espais i agents educatius

A partir d’aquest doble objectiu, la intenció de l’Aliança és avançar en la construcció d’un model d’educació a temps complet amb segell local que connecti temps, espais i agents educatius.

Sense dubte, per garantir una educació de qualitat per a tothom cal la participació d’una multiplicitat d’agents. A tots els pobles i ciutats trobem recursos (biblioteques, museus, poliesportius…), espais públics (patis, parcs, zones de joc i esbarjo…) o actors (entitats, associacions, cooperatives…) que poden fer realitat una mirada Educació 360.

El que proposem és identificar i reforçar tots aquests actius, connectar-los entre si i aconseguir que treballin en favor d’un ecosistema educatiu local des d’una lògica col·laborativa.

Un model de governança amb lideratge local

L’Aliança Educació 360 és l’instrument amb el qual volem fer aquest pas endavant que ha de permetre consolidar un servei català d’educació que vagi més enllà dels horaris i espais lectius.

Ho fem gràcies a l’impuls de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i més de trenta xarxes, organitzacions i ens locals, una composició àmplia i diversa que evidencia la necessitat de sumar esforços entre tota la comunitat educativa, les administracions i la societat en el seu conjunt.

Només des de la proximitat es poden identificar i promoure totes les oportunitats educatives de qualitat. És per això que atorguem un paper central als ajuntaments, que, pel seu coneixement del territori i la seva capacitat de construir i dinamitzar xarxes, estan posicionats com un agent clau per liderar aquesta transformació.

Trobada al Prat de Llobregat

Per aquest motiu volem potenciar al màxim la seva participació, i per fer-ho hem iniciat crides periòdiques als ens locals per convidar-los a incorporar-se a l’Aliança Educació 360. La incorporació suposa assumir el manifest i els compromisos dels participants, així com la voluntat de desenvolupar experiències d’Educació 360 al seu territori coordinant-se i generant sinergies amb la resta d’agents educatius –sinergies que s’han de donar també amb el sistema educatiu reglat, per a la qual cosa comptem amb la voluntat de col·laboració del Departament d’Ensenyament.

Aportar valor a experiències consolidades

En aquest escenari de futur els municipis no parteixen de zero sinó que acumulen un ampli bagatge d’iniciatives com projectes educatius de ciutat, plans educatius d’entorn, plans comunitaris, etc. En aquest sentit, Educació 360 permetrà enriquir i reforçar aquests projectes i aportar-hi valor afegit.

El valor afegit es concretarà posant en valor noves oportunitats educatives i construint-ne més i millors a partir de la connexió de temps, espais i agents. I també tenint molt present que aquestes oportunitats han de ser per a tothom i prestant molta atenció a la seva qualitat, a l’experiència viscuda per infants, joves i famílies i als seus resultats.

Continuar la renovació pedagògica mirant al futur

Estic segur que la participació i la implicació de totes les persones que treballem des de la proximitat ens permetrà impulsar un ecosistema educatiu local que connecti comunitat i escola, perquè l’actual moment de canvi i de renovació educativa està cridat a tenir en compte el potencial educatiu més enllà de les aules.

Educació 360 evidencia la voluntat de la Diputació de Barcelona i del conjunt del món local de donar continuïtat una tradició arrelada d’implicació en projectes d’innovació pedagògica des dels temps de la Mancomunitat de Catalunya, les primeres escoles Montessori, l’aportació des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat o els moviments de renovació pedagògica.

Tinc el desig i també el convenciment que l’Aliança Educació 360 (https://www.educacio360.cat) esdevindrà un element essencial de la futura política educativa del país. Us convido a totes i a tots a participar-hi activament. Us hi esperem!

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!