1990 – 25ª Escola d’Estiu

La Reforma del sistema educatiu
Eixos de la Reforma, desplegament curricular, formació inicial i permanent del professorat de cara a la Reforma, el model de centre, la relació escola- demandes socials

Tema general