2014 – 49ª Escola d’Estiu

La societat canvia. I l’escola ?
Què pot o ha de fer l’escola, en aquesta societat d’avui. Què hauria de prioritzar. En quins referents s’hauria de sustentar davant del canvi de la societat?

Tema general