L’actitud de l’adult en la cura de l’infant: cercant detalls de la nostra pràctica educativa en el marc de l’escola bressol (amb el Seminari de reflexió Pikler-Lóczy)

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23
Com és l’actitud de la persona educadora en relació amb el tracte amb els infants?
Com són les actituds dels equips de mestres que defineixen l’escola? De quina manera acompanyem els infants?
Com atenem la individualitat dels infants dins la col·lectivitat?

 

El grup de treball “Seminari de reflexió Pikler Lóczy” ofereix diferents tipus d’acompanyament en funció de la demanda de cada centre. Volem compartir i acompanyar els equips, donant valor a la tasca de cuidar-educar i donar visibilitat a les accions que fem en la nostra pràctica diària. Us proposem un passeig reflexiu sobre com acompanyem els infants.

Ens centrarem en l’actitud de l’adult, com són les actituds de les persones i dels equips que defineixen l’escola? Veurem quines són en detall, per (re)definir plegats, l’escola que volem i trobar la manera d’atendre la individualitat dins la col·lectivitat.

Pel que fa a la metodologia, serà un acompanyament en la reflexió i en l’acció, perquè el relat docent i la pràctica educativa estiguin en concordança. El grau de professionalitat facilita un desenvolupament global i continu, una relació afectiva, sana i positiva, i un model cultural per als infants i les seves famílies. Partint de la premissa que cada centre pot necessitar diferents eines per desenvolupar l’acompanyament i que, per tant, ens adaptarem a les inquietuds formatives de cada escola.

Els objectius d’aquest tipus d’acompanyament són: acompanyar educadores i equips en la reflexió i en l’acció; parar l’atenció en els petits detalls per millorar i transformar la pràctica educativa. 

La temporalització del curs s’acorda per a cada demanda en funció de la seva complexitat. 

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació
 

Equip formatiu: 

 M. Rosa Ferri, coordinadora del Grup de Treball ‘Seminari de reflexió Pikler Lóczy’. 

Som un grup d’educadores d’infants de 0-3 anys vinculades al seminari des de fa molts anys. Estem interessades en la pedagogia que s’ha desenvolupat a l’Institut Emmi Pikler (Lóczy) de Budapest. Ens proposem aprofundir en aquest referent amb la finalitat de portar-lo a la pràctica a les nostres escoles.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres