Observació i documentació pedagògica com a pràctica quotidiana

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

 

En paraules de Mariano Dolci: Documentar és afinar els ulls per captar moments. I al llarg del dia els infants viuen moltes situacions interessants que mereixen ser mostrades.
Donar la importància que mereix a cada moment de vida quotidiana mostra els aprenentatges que s’hi veuen implícits.
Documentar és donar visibilitat a una imatge d’infant, d’educador i d’educació que s’està construint.
Per tant, serà de cabdal importància reflexionar sobre un concepte d’adult en el seu paper d’observador; entenent que amb una actitud d’escolta es poden detectar situacions, interpretar-les i donar-hi la visibilitat que mereixen.
Sense uns ulls que observin allò que passa, no hi haurà res important a explicar. I la documentació permet construir un saber pedagògic. Genera reflexió, permet fer visible i compartir el saber que es produeix en una acció, construir cultura sobre allò que s’ha fet i crear memòria.
Els infants es fan visibles quan existeix un adult que els escolta i els fa visibles“, Carla Rinaldi.

 

Objectius proposats:

 • Prendre consciència del valor de la documentació pedagògica.
 • Reflexionar sobre el paper de l’adult que observa, interpreta i mostra processos d’aprenentatge dels infants.
 • Observar per conèixer, construir i millorar la quotidianitat dels infants.
 • Reflexionar sobre la cultura de la infància l’actitud d’escolta de l’adult.
 • Conèixer diferents eines i recursos referits a formes de documentació pedagògica.
 • Mostrar a les famílies i la comunitat els eixos de l’escola a través de la documentació.
 • Donar visibilitat al projecte educatiu de l’escola a través de la documentació pedagògica.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius i directius de les escoles bressol, escoles d’infantil i primària.

 

Continguts:

 • El valor de la documentació en la vida quotidiana.
 • L’escolta i la observació.
 • El paper de l’adult. Observació, interpretació i registre de processos.
 • Funcions de la documentació pedagògica.
 • Documentació com a eina de construcció de significats compartits.
 • La documentació com a eina de participació de les famílies en el projecte educatiu.
 • La documentació com a estratègia per donar visibilitat al projecte educatiu.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres