Les relacions a l’Escola Bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Quina actitud d’observació i escolta tenim amb els infants?
Com acompanyem les seves capacitats? Tenim eines i recursos per a una atenció quotidiana de qualitat?
Establim una presència asseguradora amb els infants?

 

Aquesta formació té com a objectiu aprofundir en un coneixement integral i rigorós de nadons, nens i nens per a un acompanyament curós de les capacitats dels infants, alhora que ofereixi eines i recursos per a una atenció quotidiana de qualitat adaptada sempre a cada context educatiu i particular.

Es tracta d’aprendre a conèixer, observar i escoltar als infants, així com revisar les nostres pràctiques, mirades i coneixements, per a poder establir una presència asseguradora a través de les cures quotidianes de qualitat i el desenvolupament de l’activitat autònoma per a un desenvolupament equilibrat i saludable dels 0 als 3 anys.

La formació s’impartirà amb una metodologia que combina la teoria, la reflexió, els casos pràctics, dinàmiques vivencials i les observacions (sincròniques i/o asincròniques) o dit d’una altra manera: els continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals segons les necessitats de formació farem servir les diferents metodologies de manera combinada.

Els continguts que es proposen es poden treballar de forma independent per temes concrets o com una formació que abordi el quotidià dels infants a l’escola bressol de forma transversal i global. Es tracta d’una referència per a concretar amb l’escola segons les seves necessitats i el seu context particular. Depenent de la necessitat de l’escola s’adapten els continguts i les hores de formació. En tot cas, sempre posem la mirada en l’infant com a subjecte de drets i cerquem l’equilibri entre les necessitats dels infants per a un desenvolupament saludable i les possibilitats actuals de l’escola i les persones educadores, de manera que els continguts treballats puguin repercutir de forma positiva i real en el dia a dia de l’escola.

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació
 

Equip formatiu

 Romina Perez 

Pedagoga especialitzada en primera infància, fent formació i assessorament a professionals, equips educatius i famílies. Màster oficial en educació per a la ciutadania i valors (UB) i postgrau en pedagogia de les diferències (FLACSO). He treballat com educadora d’escola bressol i  actualment estic realitzant un doctorat en el programa d’Educació i Societat (UB), fent recerca sobre l’etapa 03, i formant-me en pedagogia pikleriana a Loczy, Budapest.ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres