“a+a+” Grup d’innovació didàctica a les matemàtiques

Coordina: Josep Callís Franco

L’objectiu del grup se centra a aconseguir, a través de la innovació didàctica de les matemàtiques treballades des d’una perspectiva activa i interdisciplinària, incidir en la innovació educativa i organitzativa de l’escola, on els membres del grup han de ser elements actius de canvi.

El grup està constituït per diversos subgrups que es reuneixen en diverses poblacions on s’integren mestres de diverses comarques del país.

Enllaç al blog d’a+a+

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable  seguint aquest enllaç.