Grup de Treball de Filosofia

El Grup de Filosofia és un espai de diàleg, de debat i crítica especialitzada en el camp filosòfic, coordinat per Marcel·lí Reyes Vidal.
En ell s’utilitzen les eines que ens ofereix la filosofia per analitzar la realitat en què es desenvolupa la nostra existència i també la nostra activitat docent.
Les sessions són els tercers dijous de cada mes.
Programació hivern/primavera 2020:
  • 16 de gener.  IIª Part del racionalisme arquitectònic i la Bauhaus. ( Le Corbusier, el GATCPAC, valoració crítica global…)
  • 20  de febrer. Commemorant el 75 aniversari de l’alliberament dels camps d’extermini ens cengtrarem en l’obra de Primo Levi.
  • 19 de març. Anàlisi de la figura i les aportacions en el camp de la filosofia de la ciència i en l’ética. Creació del Tribunal Russell i del moviment per la pau i el desarmament.
  • 16 d’abril. Lenin filòsof.
  • 16 de maig. Bases teòriques del cristianisme a partir de l’analisi del personatge històric Jesucrist.
  • 18 de juny.  Actualitat i vigència de la filosofia hegeliana.

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable seguint aquest enllaç.