Preguntes més freqüents

Certificació i reconeixement

A) L’Associació de Mestres Rosa Sensat proporciona un certificat per la participació a les formacions organitzades per l’associació. Aquesta certificació es realitzarà si la persona supera el curs segons els requisits que cada formador/a hagi previst. Aquest certificat s’emet al cap de 30 dies de la finalització d’una formació, i s’envia al correu electrònic amb el qual la persona es va inscriure al curs. Es demana revisar la bústia de correu no desitjat en el cas que no aparegui el certificat al cap del període de temps indicat.
També podreu accedir al vostre espai d’usuari i descarregar-vos el certificat desitjat. Instruccions pdf

B) A més, en el cas de les activitats formatives reconegudes al Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (les de 15 hores o més), el procediment és el següent:

 • Prèviament a l’inici de la formació, l’Associació de Mestres Rosa Sensat tramitat la sol·licitud i el Departament dóna la conformitat en quan al reconeixement de la formació.
 • En acabar el curs, i un cop tramitada l’ordre, les persones usuàries d’XTEC trobaran al seu aplicatiu la confirmació segons la qual han cursat aquesta quantitat d’hores i se’ls han reconegut.

 

El meu centre de treball em paga la matrícula: com he de fer-ho?

Si la matrícula la paga teva escola o el teu centre de treball, cal seguir els passos següents:

 1. Envia un correu electrònic a formacio@rosasensat.org amb la següent informació:
  – Nom de l’entitat o escola, NIF, adreça fiscal, persona telèfon i  correu electrònic de contacte
  – Nom cognoms i DNI de la persona o persones que s’han matriculat i títol del curs
 2. Nosaltres realitzarem la matrícula i us envairem un correu electrònic de confirmació juntament amb la factura.
 3. Fer el pagament per transferència al número de compte indicat a la factura que rebreu.


Què és la bonificació?

Vull matricular-me a un curs, què vol dir que puc bonificar-me la formació?

La bonificació de la formació és una eina que es finança de la quota de formació que les empreses paguen a la Seguretat Social i que permet finançar la formació que volen cursar els treballadors i treballadores.

Així doncs, si segueixes un curs i treballes per a una entitat privada (de qualsevol mena), pots sol·licitar la bonificació, de manera que sigui gratuït per a tu, sempre d’acord amb els termes i els criteris establerts per la normativa vigent.

Pots bonificar el cost dels cursos sempre que l’empresa / entitat per a la qual treballes tingui crèdit disponible. Com funciona?

 1. Sol·licita al departament corresponent de la teva empresa la bonificació del curs
 2. L’empresa haurà de contactar amb el departament de formació de l’AM Rosa Sensat (formacio@rosasensat.org) per a la gestió de la bonificació.
 3. Des de Rosa Sensat ens posarem en contacte amb l’Acellec – Escola EFA, l’associació que ens porta la gestió de la bonificada. Se’t demanaran unes dades que farem arribar a l’Acellec – Escola EFA.
 4. O tu o la teva empresa heu de fer la inscripció i el pagament del curs en els terminis establerts (MOLT IMPORTANT).
 5. Tu curses la formació.
 6. Es facturen a la teva empresa els serveis de gestió.

Tot aquest procés el gestionem des de Rosa Sensat / Acellec – Escola EFA, de manera que només cal que aportis la documentació requerida, sense haver de fer cap altre tràmit.

El procés és senzill i donem plenes garanties de cara a la inspecció de l’acció, durant el procés i al llarg dels cinc anys següents (segons la normativa vigent).

 

Tinc problemes per registrar al web o matricular-me

Si tens alguna incidència en el registre d’usuari al lloc web o en el moment de matricular-te pots escriure al següent correu i t’ajudarem: suport@rosasensat.org

 

Puc recuperar l’import de la matrícula?

De conformitat amb el vigent Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (articles 102 a 108), amb la Llei 22/2010, de consum de Catalunya (articles 211-215) i altres normes complementàries, el DESISTIMENT del contracte, és a dir l’anul·lació unilateral de la prestació de servei contractat per part del consumidor / usuari, comportarà les conseqüències següents:

 1. La devolució de l’import total abonat, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 2. La devolució del 75% de l’import total abonat, si l’anul·lació es produeix entre els 13 i els 7 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 3. La pèrdua total de l’import abonat, si l’anul·lació es produeix en els 6 dies naturals o menys abans de l’inici de l’activitat formativa.
 4. En cap cas es retornarà l’import abonat un cop l’activitat hagi començat.

En aquests supòsits, la pèrdua total o parcial de l’import abonat no és una sanció per l’anul·lació, sinó una compensació per les despeses de tota mena originades a l’activitat anul·lada.

En el cas que l’AMRS no realitzi el servei de formació per qualsevol causa, sempre tornarà a l’usuari la totalitat de l’import abonat.

Qualsevol sol·licitud de modificació de la matrícula haurà d’estar degudament justificada. En aquests supòsits, dins les seves possibilitats, l’AMRS prendrà les mesures adequades i possibles en benefici de l’usuari.


Com descarregar la factura de la teva matrícula?

Només has d’accedir al teu espau d’usuari, anar a l’apartat “històric de compres” i seleccionar la compra. Instruccions pdf

 

On es realitzen les formacions?

En general, el lloc de realització de moltes de les formacions (però no de totes) és la seu de l’associació: Avinguda Drassanes, 3 (Barcelona).

 


Tens més dubtes? Escriu un correu a formacio@rosasensat.org i us respondrem el més aviat com puguem.
Moltes gràcies!