Preguntes més freqüents

Certificació i reconeixement

A) L’Associació de Mestres Rosa Sensat proporciona un certificat per la participació a les formacions organitzades per l’associació. Aquesta certificació es realitzarà si la persona supera el curs segons els requisits que cada formador/a hagi previst. Aquest certificat s’emet al cap de 30 dies de la finalització d’una formació, i s’envia al correu electrònic amb el qual la persona es va inscriure al curs. Es demana revisar la bústia de correu no desitjat en el cas que no aparegui el certificat al cap del període de temps indicat.

B) A més, en el cas de les activitats formatives reconegudes al Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (les de 15 hores o més), el procediment és el següent:

 • Prèviament a l’inici de la formació, l’Associació de Mestres Rosa Sensat tramitat la sol·licitud i el Departament dóna la conformitat en quan al reconeixement de la formació.
 • En acabar el curs, i un cop tramitada l’ordre, les persones usuàries d’XTEC trobaran al seu aplicatiu la confirmació segons la qual han cursat aquesta quantitat d’hores i se’ls han reconegut.

 

El meu centre de treball em paga la matrícula: com he de fer-ho?

Si la matrícula la paga teva escola o el teu centre de treball, és imprescindible seguir els passos següents:

 1. Matricular-te, o matricular si sou més d’una persona, des de l’enllaç d’inscripció disponible al web.
 2. Fer el pagament amb el sistema habitual (o sigui, amb la targeta VISA o des del ServiCaixa, tal com indica el nostre programa), o bé per transferència bancària al número de compte:
  ES09 2100 1358 1902 0015 1321 (ES MOLT IMPORTANT QUE FIGURI EL NOM I COGNOM I / O EL NOMBRE DE MATRÍCULA AL CONCEPTE DE LA TRANSFERÈNCIA).
 3. Envia un correu electrònic a formacio@rosasensat.org amb la següent informació:
  • Indicant que ja heu fet la matrícula i l’ingrés de la persona o persones, i exposant aquestes dades per poder-vos preparar la factura:
 • Nom de l’entitat o escola, NIF, adreça fiscal, persona i telèfon de contacte.
 • Nom i cognoms de la persona o persones que s’han matriculat i número de matrícula de cadascuna d’elles.

 

Què és la bonificació?

Vull matricular-me a un curs, què vol dir que puc bonificar-me la formació?

La bonificació de la formació és una eina que es finança de la quota de formació que les empreses paguen a la Seguretat Social i que permet finançar la formació que volen cursar els treballadors i treballadores.

Així doncs, si segueixes un curs i treballes per a una entitat privada (de qualsevol mena), pots sol·licitar la bonificació del curs a la Fundació Tripartita, de manera que sigui gratuït per a tu, sempre d’acord amb els termes i els criteris establerts per la normativa vigent.

Pots bonificar el cost dels cursos sempre que l’empresa / entitat per a la qual treballes tingui crèdit disponible. Com funciona?

 1. Sol·licita al departament corresponent de la teva empresa la bonificació del curs
 2. L’empresa contacta amb l’Acadèmia Aula de Suport (entitat col·laboradora de l’AM Rosa Sensat, contacte a baix) per a la gestió de la bonificació:
  Adhesió al conveni de l’Acadèmia Aula de Suport.
  Coneixement del crèdit (import) disponible al moment.
  Bonificació de l’acció.
 3. O tu o la teva empresa heu de fer la inscripció i el pagament del curs en els terminis establerts (MOLT IMPORTANT). Heu acordat entre vosaltres si has d’avançar els diners o si ho fan directament ells.
 4. Tu curses la formació.
 5. Es facturen a la teva empresa als serveis de gestió.

Tot aquest procés el gestionem des de Rosa Sensat / L’Acadèmia 3.0, de manera que només cal que aportis la documentació requerida, sense haver de fer cap altre tràmit.

El procés és senzill i donem plenes garanties de cara a la inspecció de l’acció, durant el procés i al llarg dels cinc anys següents (segons la normativa vigent).

Necessites més informació?
Contacta amb l’Acadèmia Aula de Suport al telèfon 618.961.181 o per mail a:  info@academiasuport.com 
Persona de contacte: Lídia Palau

 

Tinc problemes per registrar al web o matricular-me

Si tens alguna incidència en el registre d’usuari al lloc web o en el moment de matricular-te pots escriure al següent correu i t’ajudarem: suport@rosasensat.org

 

Puc recuperar l’import de la matrícula?

De conformitat amb el vigent Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (articles 102 a 108), amb la Llei 22/2010, de consum de Catalunya (articles 211-215) i altres normes complementàries, el DESISTIMENT del contracte, és a dir l’anul·lació unilateral de la prestació de servei contractat per part del consumidor / usuari, comportarà les conseqüències següents:

 1. La devolució de l’import total abonat, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 2. La devolució del 75% de l’import total abonat, si l’anul·lació es produeix entre els 13 i els 7 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 3. La pèrdua total de l’import abonat, si l’anul·lació es produeix en els 6 dies naturals o menys abans de l’inici de l’activitat formativa.
 4. En cap cas es retornarà l’import abonat un cop l’activitat hagi començat.

En aquests supòsits, la pèrdua total o parcial de l’import abonat no és una sanció per l’anul·lació, sinó una compensació per les despeses de tota mena originades a l’activitat anul·lada.

En el cas que l’AMRS no realitzi el servei de formació per qualsevol causa, sempre tornarà a l’usuari la totalitat de l’import abonat.

Qualsevol sol·licitud de modificació de la matrícula haurà d’estar degudament justificada. En aquests supòsits, dins les seves possibilitats, l’AMRS prendrà les mesures adequades i possibles en benefici de l’usuari.

 

On es realitzen les formacions?

En general, el lloc de realització de moltes de les formacions (però no de totes) és la seu de l’associació: Avinguda Drassanes, 3 (Barcelona).

 

Tens més dubtes? Escriu un correu a formacio@rosasensat.org i us respondrem el més aviat com puguem. Gràcies!