Procés

Procés obert de reflexió sobre el futur de l’Associació de Mestres Rosa Sensat

 

 

 

 

“Repensem-nos” és un procés obert i plural de reflexió a partir de les cruïlles i reptes que el món educatiu ens planteja. L’Associació de Mestres Rosa Sensat vol trobar l’encaix i sentit en l’ecosistema educatiu contemporani. En finalitzar el procés “Repensem-nos”, el març del 2023, ha de sortir reforçada, amb consciència plena de quina és la seva raó de ser, la seva naturalesa, les seves fites i quines són les millors estratègies per a assolir-les.

Esperem  d’aquest procés…

  • Ampliar la base de persones implicades i actives.
  • Reunir un col·lectiu significatiu i divers de mestres i professionals de l’educació.
  • Construir consensos
  • i reafirmar compromisos…

sobre allò que està a les nostres mans fer per a contribuir a l’educació que volem.

El resultat del procés s’haurà de concretar en un full de ruta (pla estratègic) que orienti l’Associació a cinc anys vista.

 Adjunt el full de ruta (conclusions del procés obert presentades el 13 d’abril de 2023)

  1. El procés obert, que durarà sis mesos, s’inicia interrogant-nos sobre la vigència dels propòsits fundacionals de l’Associació i quines són les cruïlles del nostre món contemporani que reclamen una presa de partit per part d’una associació de mestres com Rosa Sensat.
  2. Mirarem de respondre les preguntes més estratègiques sobre la naturalesa de l’Associació: tenint en compte el mapa d’actors del nostre voltant, quin és el nostre espai?
  3. Haurem de dir què fem, a què ens dediquem, quins camins ens portaran a assolir les fites marcades.
  4. I, finalment, quines aliances i relacions teixim? Amb qui caminem juntes? 

 

 Adjunt el programa amb el detall del procés! 

 

Sabem que educar és un acte ètic, estètic i polític, per això en acabar sis mesos de compartir debats voldrem haver compartit valors i principis, vivències i experiències i la certesa de pensar-nos, particularment i col·lectivament, com a subjecte polític.

 

Programa de trobades del procés obert “Repensem”

Sessió 0

Sessió 1

Sessió 2

Sessió 3

Sessió 4

Sessió 5