Editorial. Més lleis

Fa dos mesos parlàvem del que podia suposar l’aprovació de la Llei de contractes de serveis a les persones, i el fet que no continuarà a causa dels vots en contra que va rebre en la Comissió d’Eco­nomia del Parlament de Catalunya és una bona notícia.

Si més no, és un descans davant de la molt possible i imminent aprovació en Consell de Ministres de la Llei orgànica per la qual es modifica la Llei orgànica d’educació (loe) de 2006 i que també acaba amb la lomce de 2013. Aquesta nova Llei, que portarà per nom lomloe, recupera les disposicions legals d’abans del 2013 amb la lomce i revisa algunes de les mesures amb el propòsit d’actualitzar-les segons els reptes i objectius europeus i la recent Agenda 2030 de la unesco pel que fa a l’educació.

Quan se’n produeixi l’aprovació, després del que pot ser un debat estèril i una votació ajustada i poc consensuada, es derogarà la lomce, després de set anys d’existència.

Quines mesures destaca aquesta nova Llei per a l’educació infantil? Defineix el primer cicle amb caràcter educatiu i acompanyat de proposta pedagògica; parla de l’educació infantil com a orientada a compensar els efectes de les desigualtats d’origen cultural, social i econòmic, i impulsa la detecció i atenció primerenca de les necessitats específiques de suport educatiu.

No és fins al 2020, que queda recollit en un projecte de llei d’educació «el compliment efectiu dels drets de la infància segons el que estableix la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, ratificada el 30 de novembre de 1990, i els seus protocols facultatius, reconeixent l’interès superior del menor, el seu dret a l’educació i l’obligació de l’Estat d’assegurar els seus drets». Han hagut de passar trenta anys (trenta!) perquè es parli dels infants com a persones amb drets civils i drets socials, com és el dret a l’educació. La proclamació d’aquests drets passa per polítiques d’infància que inverteixin en programes de prevenció per atendre situacions de desprotecció i risc, i per evitar escoles amb sobrerepresentació de la problemàtica social del barri, com defineix Joan Maria Girona la segregació. A Catalunya, arran de l’Informe sobre els drets dels infants de novembre de 2017, s’ha establert el Pacte contra la segregació escolar, promogut pel Síndic de Greuges, que té com a principal mesura limitar la ràtio d’infants amb necessitats específiques de suport educatiu o de famílies desfavorides en les escoles, preveient una distribució més equitativa entre les escoles públiques i les escoles concertades.

Si un dels objectius de la lomloe és prioritzar mesures d’equitat, aquesta és una oportunitat cabdal per incorporar accions coherents i intervencions preventives en el que serà el desplegament de la Llei. Passar de les recomanacions a mesures reals. Evolucionar de principis generals a compliments estructurals.

Tots els infants mereixen escoles de qualitat, diverses i inclusives, no guetos classistes. La igualtat i l’equitat comencen a l’educació infantil.

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!