Infància a Europa

“Infància a Europa avui” és un projecte en construcció de vuit països europeus que comparteixen una missió: promoure la diversitat i les bones pràctiques en l’àmbit de la primera infància entre els professionals, els responsables polítics i els grups d’interès de tot Europa.

Busca