Suscripciones

12,00 

Subscripció digital temporal (2 mesos) Suscripción digital temporal (2 meses)

Accés a totes les revistes de l’Associació en el seu format digital durant dos mesos:

Acceso a todas la revista de la Asociación en su formato digital durante dos meses:

 • In-fàn-ci-a
 • In-fan-cia
 • Perspectiva Escolar
 • Infancia a Europa
 • Infancia en Europa
 • Infancia Latinoamericana

 

26,00 

Subscripció digital temporal (6 mesos) Suscripción digital temporal (6 meses)

Accés a totes les revistes en el seu format digital durant sis mesos:

Acceso a todas la revista de la Asociación en su formato digital durante seis meses:

 • In-fàn-ci-a
 • In-fan-cia
 • Perspectiva Escolar
 • Infancia a Europa
 • Infancia en Europa
 • Infancia Latinoamericana

 

48,00 

Subscripció digital (1 any) Suscripción digital (1 año)

Accés a totes les revistes en el seu format digital durant durant un any:

Acceso a todas la revista de la Asociación en su formato digital durante un año:

 • In-fàn-ci-a
 • In-fan-cia
 • Perspectiva Escolar
 • Infancia a Europa
 • Infancia en Europa
 • Infancia Latinoamericana

59,00 

Subscripció paper + accés digital (1 any) Suscripción papel + acceso digital (1 año)

T’enviem a casa la revista que triïs (In-fàn-ci-a, In-fan-cia o Perspectiva Escolar) i a més tindrás accés a totes les revistes en el seu format digital durant un any.

Te mandamos a casa la revista que escojas (In-fàn-ci-a, In-fan-cia o Perspectiva Escolar) y a demás tendrás acceso a todas les revistes en el su formato digital durante un año.

 

Revistes disponibles en format digital:

Revistas disponibles en formato digital:

 • In-fàn-ci-a
 • In-fan-cia
 • Perspectiva Escolar
 • Infancia a Europa
 • Infancia en Europa
 • Infancia Latinoamericana