1975 – 10ª Escola d’Estiu

Alternativa  democràtica al sistema escolar actual
En deu grups de treball s’analitzen i es discuteixen diversos aspectes de la problemàtica de l’ensenyament i es redacta una declaració, referendada pels 1.500 assistents a una assemblea general: Per una nova escola pública

Tema general