1978 – 13ª Escola d’Estiu

L’escola catalana
Amb cinc temes de debat i aprofundiment: la calalanització de l’escola, l’escola catalana segons la tipologia escolar a Catalunya, cultura i immigració, la gestió als centres escolars i escola i comarca. Escola i barri.

Tema general