1980 – 15ª Escola d’Estiu

L’escola a Catalunya: relació amb l’entorn social, educatiu i cultural
El debat es centra en qüestions concretes de l’escola, des de l’escola bressol fins a l’ensenyament secundari: sortides, estades a l’aire lliure, psicòleg i prevenció i assistència mèdica, relació de l’escola amb el seu medi, menjadors i transports.

Tema general