1987 – 22ª Escola d’Estiu

El tractament integrador de la diversitat
Diversitat cultural, context social en què es produeix la integració a la diversitat, marc social de la integració a Europa, alternatives pedagògiques a la diversitat psicològica a l’escola, de la integració a l’escola no marginadora són els debats principals d’aquest tema general

Tema general