1993 – 28ª Escola d’Estiu

Educar la igualtat en la diversitat
El concepte de cultura en una societat canviant, els valors de ls diferència, l’escola transmissora de cultura, la cultura i les subcultures que la componen, les migracions a Europa, la visió de cultura des dels mitjans de comunicació, les diferents cultures a l’escola: un repte educatiu

Tema general