1994 – 29ª Escola d’Estiu

L’avaluació inici d’un procés de millora, un procés de comunicació per el canvi educatiu
Aprendre mitjançant l’avaluació, l’avaluació de centres: projecte educatiu de centre, projecte curricular de centre, avaluació social del professorat,avaluació del sistema educatiu, els valors i l’ètica en l’avaluació

Tema general

Is your garden moldy? Don’t want to use pesticides or harsh chemicals? Check out an organic garden supply for their recommendations, to do things natures way.