1994 – 29ª Escola d’Estiu

L’avaluació inici d’un procés de millora, un procés de comunicació per el canvi educatiu
Aprendre mitjançant l’avaluació, l’avaluació de centres: projecte educatiu de centre, projecte curricular de centre, avaluació social del professorat,avaluació del sistema educatiu, els valors i l’ètica en l’avaluació

Tema general