1968 – 3ª Escola d’Estiu

L’escola
Es dona una primera definició interna d’escola en el Tema General, que és treballat en grups, per 1.000 mestres. Les diferents seccions que trobàvem eren les següents:

 1. Secció de llar d’infants i guarderia: Destinat a persones que treballen en Guarderies i Llars d’infants, especialment a aquelles que no hagin seguit un curset de coneixement i cura del món. El primer curset es va destinar al coneixement del nen de 0 a 6 anys i Puericultura i el segon es fonamenta en un treball pràctic envers la teoria del primer curset.

 

 1. Secció de parvulari i jardí d’infants: Aquesta secció estava dividida en les parts de teoria i de pràctica. A la primera hi havia que eren comunes i altres de separades, tot segons interessos. La part pràctica es feia segons l’edat dels alumnes els quals educaven. A la tarda es recomanava els cursets d’Expressió de nivell parvulari.

 

 1. Secció de primària: Destinat a tots els mestres d’Ensenyament Primari. Pel matí hi haurà teoria de secció i les seves respectives pràctiques. Com les sessions eren simultànies i no es feia possible assistir a totes les sessions, les titulacions pràctiques es van dividir en quatre grups; un per cada grau d’Ensenyament Primari. Com a excepció, Matemàtica Nova tan sols era pels dos primers graus. Pels cursets que es realitzaven a la tarda, es recomanava el de català i d’expressió més enllà de realitzar també un de tipus monogràfic.

 

 1. Secció de Batxillerat: Aquesta secció es va basar en la realització de quatre cursos simultanis d’aprofundiment, un per cada tronc que constituïa el batxillerat: llengua, matemàtica, ciències d’observació i ciències socials. A la segona hora es seguia l’Escola d’Estiu en diversos grups de treball. Per aquells amb més interès, es recomanaven els monogràfics de la tarda de psicologia del noi de 11-16, els cursets d’Expressió (Dramatització per a la mateixa edat), perfeccionament del català…

 

 1. Secció d’esplai: Destinat a tothom qui treballi en l’educació amb infants fora de l’escola, en centres com Agrupaments Escoltes, Organitzacions infantils i juvenils, Colònies, etc. Per la tarda es recomanava assistir a cursets d’Expressió i de Català.

 

 1. Secció d’estudiants: Destinada a estudiants de l’Escola Normals o de la Universitat (sense pràctica en el terreny de l’ensenyament). Es barrejaven xerrades de tipus teòric, les primeres, amb altres de tipus pràctic. Es recomanava assistir als cursets de català, expressió i a un de monogràfic, especialment el d’Aprenentatge.

 

 1. Secció d’inadaptats: Aquesta secció es va dividir en dues subseccions: Dèficit mental i Escolar difícil. A la tarda es recomanava el Monogràfic de Tests per a Nens difícils o el d’Expressió.

0. Curs general: Aquest curs es basava en un recull d’exposicions dels diversos problemes que els afectaven i del treball de tots els mestres dels diferents grups. Amb tot això principalment buscaven definir els principis dinàmics que buscava aquesta Escola.

A la tarda es realitzaven diferents cursets per complementar els aprenentatges generats durant el dia en les diferents temàtiques. Les modalitats eren les següents:

 • Expressió corporal
 • Expressió musical
 • Expressió oral
 • Expressió plàstica
 • Jocs
 • Gimnàstica
 • Català
 • Cursets Monogràfics

Tema general