1968 – 3ª Escola d’Estiu

L’escola
Es dóna una primera definició interna d’escola en el Tema General, que és treballat en grups, per 1.000 mestres.

Tema general