2000 – 35ª Escola d’Estiu

L’educació, servei públic
El compromís dels mestres amb l’educació pública. El mestre: defensor dels drets dels infants. El lloc actual de l’escola. Què volem dir quan parlem de qualitat. Escola democràtica: la participació. La diversitat un valor positiu. L’educació pública en l’Estat del benestar. Fer de mestre: un repte.

Tema general