2002 – 37ª Escola d’Estiu

L’escola oberta al món
El món avui: La societat en un món global. Cultura, mitjans de comunicació i escola. Els avenços científics i l’escola. Aprendre a aprendre en la societat de la informació, Repensat el paper del professorat en moments de desconcert en societats de crisi. L’educació pública i les trampes de la qualitat, Els recursos per a l’educació:no tot són diners.

Tema general