2004 – 39ª Escola d’Estiu

Educar avui: noves necessitats, noves respostes
Els desafiaments de l¡’educació en el segle XXI. Identitats culturals i estils de vida dels infants i joves.  Com compaginar les necessitats familiars i els drets de l’infant?. Espais per viure i per aprendre. Una política per el temps no lectiu. L’escola i el lleure dels infants. El temps de vida i els horaris escolars. Temps de lleure i serveis extraescolars, L’altre temps educatiu i el territori

Tema general