2010 – 45ª Escola d’Estiu

Treball cooperatiu, utopia o realitat?
Obrim un procés de reflexió  i debat sobre el treball cooperatiu: entre les infants i joves, entre els mestres, entre les escoles i en la societat. La cooperació com una realitat molt més potent que una simple opció metodològica o pedagògica  sinó com una manera de treballar entre persones i entendre el món.

Tema general