2011 – 46ª Escola d’Estiu

Aprendre a ensenyar a aprendre
Inventar permanentment el diàleg i l’activitat que permetrà a tots els infants i joves  a apropiar-se dels sabers i les destreses. Metodologies que respectin la dignitat  i la llibertat dels infants. El repte d’aprendre a ensenyar a aprendre.

Tema general