2012 – 47ª Escola d’Estiu

Autoritat sense  autoritarisme
El nostre patrimoni d’autoritat. Models i crisi dels models d’autoritat. Autoritat i vida democràtica. Autoritat a l’escola, autoritat del mestre. La tensió i l’equilibri difícil entre la necessitat de les normes  i el dret a la participació de tots. Acompanyar els infants i joves perquè esdevinguin persones autònomes i lliures

Tema general