2013 – 48ª Escola d’Estiu

L’equitat per garantir la igualtat
Cal un canvi en profunditat en educació amb una política educativa que, per tal de garantir la igualtat, treballi per l’equitat, per donar a cadascú el que necessita des del naixement i al llarg de la vida.

Tema general