2015 – 50ª Escola d’Estiu

Sense límits
És una invitació a escoltar, pensar , debatre i construir entre tots una declaració comuna sobre tres grans temes en els quals com a educadors considerem que ens cal prendre posició: ecologies, desigualtats i cultures. La possibilitat de marcar-nos un horitzó el més ampli possible, amb modèstia i ambició alhora.

Tema general