1971 – 6ª Escola d’Estiu

Relacions entre escola i societat
El tema general està molt diversificat en subtemes: “Paper de la família en l’educació”…

Tema general