Organització d’espais i materials per a la vida quotidiana a l’Escola Bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2021-22 

La proposta formativa pretén ser un espai de reflexió sobre el valor de la vida quotidiana dins l’escola bressol, per poder aprofundir en una pedagogia plenament respectuosa amb els infants. Al mateix temps pretén oferir eines i recursos que puguin ajudar a cada persona a aplicar la reflexió individual a la seva vida professional. 

Reflexionarem sobre la mirada de l’educadora en coherència amb un concepte d’infant, i sobre com l’observació ens pot ajudar a transformar el context educatiu quotidià. Així mateix, compartirem criteris pedagògics en la planificació i l’organització dels espais educatius, des d’una mirada estètica i de cura en la presentació dels espais i els materials.

 

Sol·licita la formació

La temporalitat, hores i continguts específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.


Equip formatiu

Eva Sargatal

Mestra d’educació infantil i postgrau d’aprofundiment en primera infància a la UB. Més de 18 anys d’experiència com a educadora d’escola bressol. Formadora i assessora pedagògica. Professora de CFGS d’Educació Infantil a Universitat de Manresa.

 

Natàlia GriféMestra de la LLIM Lola Anglada de Lloret de Mar. Formadora d’equips educatius i de futurs mestres a la UDG, com a professora dels estudis de GMEI.

 


Marta Martínez 

Mestra d’educació Infantil. Educadora de Massatge Infantil certificada per la IAIM-AEMI. Doula. Experiència com a mestra d’escola bressol, com acompanyant d’infants i les seves famílies durant la primera infància en grups de criança i formadora de mestres.

 

 Missi Casacuberta

Codirectora d’escola bressol a la Garrotxa i educadora en actiu amb 30 anys d’experiència, una feina que m’apassiona i m’empeny a continuar lluitant en defensa del 0-3 i del seu potencial. Acompanyament pedagògic a equips educatius de centres del primer cicle d’educació infantil i membre del consell de redacció de la revista Infància de Rosa Sensat.


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’ccompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres