Ambients d’aprenentatge a l’educació infantil i primària

Coordinen: Judith Puig Casanovas i Ester Jiménez Navarro

Grup de mestres d’educació infantil i primària que s’han iniciat en el treball per ambients, pensant i repensant materials, replantejant el paper del mestre i potenciant el desig d’aprendre dels infants com a motor d’aprenentatge i creixement.