Avaluar per aprendre

Coordinen: Marc Beltran Minoves i Carme Bové Romeu

Grup de treball que comparteix, posa en pràctica i valora experiències, recursos i materials sobre l’avaluació al servei de l’aprenentatge d’infants i joves. Reflexionem entorn de les eines i les estratègies que afavoreixen un millor aprenentatge.