Avaluar és Aprendre

Coordinen: Meritxell Monguillot i Marc Beltran Minoves 

Grup de treball que comparteix, posa en pràctica i valora experiències, recursos i materials sobre l’avaluació al servei de l’aprenentatge d’infants i joves. Reflexionem entorn de les eines i les estratègies que afavoreixen que l’aprenent entengui què s’espera que aprengui; rebi feedback sobre la qualitat esperada del seu treball; aprengui dels errors i s’involucri en les tasques escolars. En definitiva, que aprengui més i millor.

Perquè Avaluar és Aprendre!

 

Les propostes de noves incorporacions s’accepten durant el primer trimestre de cada curs.

Per participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable  seguint aquest enllaç.