Educació primària

Gènere i currículum. El feminisme en educació

Coordina: Mirta Lojo Suárez

La diversitat de la composició del grup, mestres i professorat de primària i secundària, aporta elements de reflexió a les problemàtiques comunes relacionades amb el gènere. Els elements comuns i diferencials de la pràctica educativa de cada integrant representen una oportunitat per a una anàlisi holística.

 

Passió per la lectura

Coordina: Jaume Centelles Pastor

El grup de treball «Passió per la lectura» vol facilitar a infants i joves els millors llibres i la manera de treballar-los. A cada curs hem elaborat uns materials dels quals s’han pogut aprofitar molts mestres de les escoles de Catalunya.

 

Ètica i estètica a les escoles de Reggio Emilia

Coordinen: David Castillo Garcia i Maria Rovira López

El grup de treball «Ètica i estètica a les escoles de Reggio Emilia» funciona des de fa uns anys i està compost per mestres de les etapes d’infantil i primària. En aquest grup es té l’oportunitat de poder debatre i aprofundir en aspectes pedagògics i didàctics per tal de millorar la nostra pràctica educativa.

 

El treball per projectes

Coordina: Núria Pericàs Berbegall

Aquest és un grup de treball dirigit a mestres que vulguin aprofundir amb relació a la formació de formadors sobre el treball per projectes per construir un discurs propi basat en evidències, en la fonamentació i en la reflexió compartida, sobre la intervenció a l’aula en activitats de recerca i projectes de treball, amb la finalitat última de poder ajudar altres mestres i escoles que ho demanin i que vulguin encetar un procés de reflexió.

 

“a+a+” Grup d’innovació didàctica a les matemàtiques

Coordina: Josep Callís Franco

L’objectiu del grup se centra a aconseguir, a través de la innovació didàctica de les matemàtiques treballades des d’una perspectiva activa i interdisciplinària, incidir en la innovació educativa i organitzativa de l’escola, on els membres del grup han de ser elements actius de canvi.

El grup està constituït per diversos subgrups que es reuneixen en diverses poblacions, on s’integren mestres de diverses comarques del país. Els vuit grups constituïts per al 2018-2019 es reuniran a: Barcelona, Cardedeu, Granollers, Llagostera, Banyoles, Olot, Masnou i Girona.

 

Ambients de joc a l’educació infantil i primària

Coordinen: Judith Puig Casanovas i Ester Jiménez Navarro

Grup de mestres d’educació infantil i primària que s’han iniciat en el treball per ambients, pensant i repensant materials, replantejant el paper del mestre i potenciant el desig d’aprendre dels infants com a motor d’aprenentatge i creixement.