El treball per projectes

Coordina: Núria Pericàs Berbegall

Aquest és un grup de treball dirigit a mestres que vulguin aprofundir amb relació a la formació de formadors sobre el treball per projectes per construir un discurs propi basat en evidències, en la fonamentació i en la reflexió compartida, sobre la intervenció a l’aula en activitats de recerca i projectes de treball, amb la finalitat última de poder ajudar altres mestres i escoles que ho demanin i que vulguin encetar un procés de reflexió.