Grup de debat d’Educació Infantil a Vacarisses

Coordina: Marta Guzman Garcia

La principal intenció és encetar un procés de diàleg, basat en el treball en equip, per tal de confrontar idees i punts de vista i créixer professionalment gràcies a les aportacions de tots. El grup està format per mestres d’Educació Infantil de Vacarisses, tot i que està obert a tothom que tingui ganes de participar i de reflexionar plegats sobre els diferents contextos educatius, així com d’aprofundir sobre temps, espais i relacions que formen part del dia a dia a l’escola.