Grup de Treball de Filosofia

El Grup de Filosofia és un espai de diàleg, de debat i crítica especialitzada en el camp filosòfic, coordinat per Remei Marquès i Xavier Rodríguez .
En ell s’utilitzen les eines que ens ofereix la filosofia per analitzar la realitat en què es desenvolupa la nostra existència i també la nostra activitat docent.
Les sessions són els tercers dijous de cada mes.
Programació hivern/primavera 2020:
  • 16 de gener.  IIª Part del racionalisme arquitectònic i la Bauhaus. ( Le Corbusier, el GATCPAC, valoració crítica global…)
  • 20  de febrer. Commemorant el 75 aniversari de l’alliberament dels camps d’extermini ens cengtrarem en l’obra de Primo Levi.
  • 19 de març. Anàlisi de la figura i les aportacions en el camp de la filosofia de la ciència i en l’ética. Creació del Tribunal Russell i del moviment per la pau i el desarmament.
  • 16 d’abril. Lenin filòsof.
  • 16 de maig. Bases teòriques del cristianisme a partir de l’analisi del personatge històric Jesucrist.
  • 18 de juny.  Actualitat i vigència de la filosofia hegeliana.

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable seguint aquest enllaç.