LAB de literatura 0-6

Coordinen: Maria Rovira López i Anna Solà Serra 

Espai de recerca, experimentació i anàlisi d’àlbums il·lustrats amb valor literari i artístic per a l’etapa d’educació infantil. Volem buscar materials innovadors i de qualitat que ajudin a formar el sentit crític dels participants, portant aquests materials a l’aula i analitzant la interacció amb ells. xannonce.ch