La kinesiologia educativa a l’escola

Coordina: Marta Portell Mensa

Grup de mestres i professors interessats en la kinesiologia educativa. Investigació i aprofundiment de les dominàncies cerebrals i la seva relació amb la manera d’aprendre.