Pràctiques inclusives

Coordina: Montserrat Tomàs Giralt

Som un petit grup de docents de diferents perfils professionals que revisem propostes metodològiques per afavorir la inclusió dels alumnes amb més barreres per aprendre din el context d’aula ordinària.

 

 

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable seguint aquest enllaç.