Pràctiques inclusives

Coordina: Montserrat Tomàs Giralt

Som un petit grup de docents de diferents perfils professionals que revisem propostes metodològiques per afavorir la inclusió dels alumnes amb més barreres per aprendre din el context d’aula ordinària.

 

 

Per participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable  seguint aquest enllaç.

Si tens una pregunta general sobre els grups de treball, pots enviar-nos un missatge a: grupsdetreball@rosasensat.org