Pràctiques inclusives

Coordina: Montserrat Tomàs Giralt

Som un petit grup de docents de diferents perfils professionals que revisem propostes metodològiques per afavorir la inclusió dels alumnes amb més barreres per aprendre din el context d’aula ordinària.